ເຈັບຄໍທຸກເຊົ້າ ຮູ້ສາເຫດປ້ອງກັນໄດ້…

0
179
Sore throat woman on gray background

ຫລັງຈາກນອນຫລັບພັກຜ່ອນມາ ໃນໄລຍະກາງຄືນເພື່ອທີ່ຈະຕື່ນຂຶ້ນມາດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແຕ່ບາງຄົນກັບບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ ຄົນຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍຕື່ນນອນມາພ້ອມກັບອາການເຈັບຄໍ ເປັນປະຈຳທຸກມື້ ທັງໆ ທີ່ກ່ອນເຂົ້ານອນທຸກຄືນກໍjບໍ່ໄດ້ມີອາການລະຄາຍຄໍ ຫລື ເປັນຫວັດເລີຍ

ສຳລັບອາການຂອງຄົົນທີ່ ເຈັບຄໍ ທຸກເຊົ້າ ເຮັດໃຫ້ລຳຄານຄໍ ແຕ່ພໍຮອດຕອນສາຍ ອາການຜິດປົກກະຕິເຫລົ່ານີ້ກໍ່ຈະຫາຍໄປ ແລ້ວວົນວຽນມາເປັນໃໝ່ໃນເຊົ້າຫລັງຕື່ນນອນມື້ຖັດໄປ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບຄໍອັກເສບຕິດເຊື້ອ ຫລື ອາບິດານອັກເສບ ສະແດງວ່າມີສາເຫດມາຈາກພູມແພ້ ຫລື ແພ້ອາກາດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໃນຊ່ວງກາງຄືນຊຶ່ງອາກາດເຢັນລົງ ເຍື່ອບຸໂພງດັງຈະພອງຂຶ້ນ ເປັນບັນຫາກັບປອດ.

ກົນໄກຂອງເຍື່ອບຸໂພງດັງທີ່ພອງຂຶ້ນນັ້ນ ຫາກພອງຫລາຍໆອາດເຮັດໃຫ້ຮູດັງຕັນ ທະວ່າຍິ່ງມີຂີ້ມູກອອກມາປົນນຳແລ້ວ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູດັງຕັນໄປກັນໃຫຍ່ ອີກໜຶ່ງຄືເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈທາງດັງບໍ່ໄດ້ຫລືບໍ່ສະດວກ ຊຶ່ງຕາມທຳມະຊາດເມື່ອເກີດຄັດດັງ ຮ່າງກາຍຈະຖືກສັ່ງໃຫ້ອ້າປາກຫາຍໃຈ ເມື່ອອາກາດຜ່ານເຂົ້າອອກທາງລຳຄໍກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄໍແຫ້ງ ແລະ ຈະຍິ່ງແຫ້ງຫລາຍຫາກຢູ່ໃນສະພາບອາກາດເຢັນ

ວິທີແກ້ບໍ່ຢາກ ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ອາການເຊັ່ນນີ້ພໍຕອນສວຍກໍ່ຫາຍໄປ ແຕ່ລະຫວ່າງທີ່ຍັງຮູ້ສຶກເຈັບຄໍ ຫລັງຈາກຕື່ນນອນ ໃຫ້ດີ່ມນ້ຳ ຫລື ດື່ມນ້ຳອຸ່ນ, ນ້ຳອຸນຫະພູມຫ້ອງ ຫລື ບໍ່ກໍ່ໄປບ້ວນປາກສີແຂ້ວຕາມປົກກະຕິ ນ້ຳທີ່ປຽກຄໍຈະເຮັດໃຫ້ຄໍຊຸ່ມຊື້ນ ອາການເຈັບຄໍກໍ່ທຸເລົາລົງ ແຕ່ກໍລະນີທີ່ເຈັບຄໍຫລາຍໃຫ້ດື່ມນ້ຳຮ້ອນ.

ສ່ວນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຈັບຄໍຕອນເຊົ້າຫລັງຕື່ນນອນມີຫລາຍຢ່າງທີ່ຄວນປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ບໍ່ນອນໃນຫ້ອງນອນ ຫລື ຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 25 ອົງສາ ຢ່າໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ໂດຍສັງເກດໄດ້ຈາກຍ່ຽວ ຖ້າມີສີສະແດງວ່າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ຈຶ່ງຄວນດື່ມນ້ຳຢ່າງຕ່ຳ 8 ແກ້ວຕໍ່ມື້.