ນໍ້າຊອງ ວັງວຽງ ກໍາລັງປະເຊີນ ບັນຫາມົນລະພິດ ຈາກ ການປ່ອຍນໍ້າເສຍ ຈາກເຂດກໍ່ສ້າງ ! ວອນໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງມາຊ່ວຍດ່ວນ (ມີຄລິບ)

    ວັງວຽງ: ປະຊາຊົນ ລາຍງານເຂົ້າມາໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2018 ກັບສະພາບ ນໍ້າຊອງ ເຂດ ຜາຕັ້ງ ແລະ ໃກ້ຄຽງ ຂອງເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ຈາກການປ່ອຍນໍ້າເສຍ ນໍ້າເປື້ອນ ຈາກເຂດກໍ່ສ້າງ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ. ສະພາບດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ ນໍ້າຊອງ ເປື້ອນດໍາ ແລະ ເປັນມົນລະພິດ ໜັກ.

    ປະຊາຊົນລາຍງານວ່າ ມີຫຼາຍຈຸດ ພົບເຫັນ ນໍ້າດຳເປື້ອນ, ປາຕາຍຈໍານວນຫຼາຍ. ຍັງບໍ່ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ເຂົ້າມາກວດສອບ ເພື່ອຫາທາງປ້ອງກັນ. ເພາະການທີ່ນໍ້າຊອງເປີເປື້ອນແບບນີ້ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນເຂດເມືອງວັງວຽງ ເພາະ ນໍ້າຊອງ ຖືເປັນ ຈຸດດຶງດູດ ສຳຄັນ ທີ່ມີການຈັດກິດຈະກໍາທາງນໍ້າ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ຖ້ານໍ້າເປັນມົນລະພິດ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ກ້າລົງຫຼິ້ນນໍ້າ. ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພາກສ່ວນສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມາກວດສອບດ່ວນແດ່

     

     

    ຄລິບຖ່າຍວັນທີ 8 ພະຈິກ 2018 ສະພາບນໍ້າຊອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ອຍນໍ້າເສຍ ຈາກເຂດ ກໍ່ສ້າງ