ຝາກເຊຍສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງນາງສາວປິຍະມາດ ພູນປະເສີດຝາກກົດຫົວໃຈ

0
311

ຝາກຮັບຊົມ ຝາກເຊຍ ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້
ນາງ ປີຍະມາດ ພູນປະເສີດ (ບາບີ້)
ໃນເວທີປະກວດລະດັບໂລກ
Miss international ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ !

ຕິດຕາມໄລ້ຟສົດ(ຕອນນີ້) 9ພະຈິກ 2018
ທີ່ເພຈ : Miss International Beauty Pageant
https://www.facebook.com/Miss.International.bp/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARCVPXxC28sdRXY3gG8wRiiNAGY66P8suJXz58OhlQg-VzC1RgKW8iYsIfFg1Aa_2T7RwXLRFtMzz5qx&hc_ref=ARTJaqefO0xPrR47OS8WepUdgZH6tMb2-Rq-Lv7v4rywEbuWK2aRlZ63tV6QFYhKJas

ອບໃຈຮູບຈາກ ເຟສບຸກສ່ວນຕົວຂອງ : B’Bie Piyamarth
https://www.facebook.com/bbie.piyamarth?lst=100000256042196%3A100002588120740%3A1541742367

#missinternational2018
#58thmissinternational