ພາທ່ຽວຊົມທຳມະຊາດເມືອງງອຍແຂວງຫຼວງພະບາງ

0
137

ໃສ່ບາດວັນສີນ15ຄຳເດືອນ12ໄປພັກຜ່ອນທ່ຽວຊົມເມືອງງອຍແຂວງຫຼວງພະບາງພັກຜ່ອນກັບບັນຍາກາດໃນດູໝາວແຫ່ງປີ2018ຍາກໄປພັກຜ່ອນຊົມວິວທິວທັດທຳມະຊາດໝອງຂຽວເມືອງງອຍແຂວງຫຼວງພະບາງອີກຄັ້ງໃນທ້າຍປີນີ້