ຂະບວນຄາລາວານ ນັກທ່ອງທ່ຽວຜູ້ອາຍຸສູງເດີນທາງໄປເມືອງວຽງໄຊ ວິລະຊົນປະຫັວດສາດ ປະຕິວັດຄົບຮອບ50ປີ

0
199

ຂະບວນຄາລາວານນັກທ່ອງທ່ຽວຜູ້ອາຍຸສູງຮ້ອຍປາຍທ່ານ ເລີ້ມຕົ້ນເດີນທາງເພື່ອຈຸດໝາຍປາຍທາງເມືອງວຽງໄຊວິລະຊົນປະຫວັດສາດປະຕິວັດຄົບຮອບ 50ປີ

ຂໍຂອບໃຈເຈົ້າຂອງພາບທ່ານThongsavanh Vonghathep

The Tour Group of plus 100 Old Age Persons starting the Trip to Viengxay Town (North East Houaphanh Province) Destination for its 50th History Anniversary Foundation Celebration !