ໂຄງການໃໝ່ ຫລາຍຂະແໜງການ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຂຶ້ນ ຊີ້ແຈງ ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະ ພາແຫ່ງຊາດຊຸດ ທີ VIII, ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຫລັກ 6 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການໃໝ່ໃນປີ 2017 ແລະ 2018 ຫລາຍຂະແໜງ ການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ມາດຕາ 19 ກ່ຽວກັບໄລຍະການຊຳລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ.

ໃນປີ 2019 ທິດຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາລາຍຮັບງົບປະມານເປັນໂຕຕັ້ງ ແລະ ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ (ໂຄງ ການກໍ່ສ້າງ) ແມ່ນໃຫ້ໂຈະກ່ອນ, ເຊິ່ງຈະພິຈາລະນາພຽງແຕ່ໂຄງການຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາດ ທີ່ຈຳ ເປັນທີ່ສຸດ.

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ປີ 2019 ງົບປະມານການລົງທຶນມີຈໍາກັດ, ແຕ່ໂຄງການສືບຕໍ່ມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ສະນັ້ນ, ໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໜ້ອຍ, ໂຄງການບໍ່ໄປ-ບໍ່ມາ, ໂຄງການທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຮີບດ່ວນ ແລະ ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນຕ່ຳ ສະເໜີ ໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເປັນເຈົ້າການໃນການກວດກາຄືນ ແລະ ພິຈາລະນາໂຈະ ການຂຶ້ນແຜນຊຳລະ ປີ 2019 ໂດຍເລື່ອນໄປພິຈາລະນາປີຕໍ່ໄປ ຕາມສະພາບງົບປະມານ ແລະ ເສດຖະກິດ, ເຊິ່ງຖ້າບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນໃດໆເກີດຂຶ້ນ ກໍອາດຈະມີງົບປະມານມາສືບຕໍ່ຂຶ້ນແຜນຊຳລະໄດ້ ເພື່ອຈະໄດ້ສຸມທຶນທີ່ມີໃນປີນີ້ ໃສ່ໂຄງການໃກ້ຈະສຳເລັດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ໄວ.

ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສະພາບດັ່ງກ່າວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະປະຕິບັດ ມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ ກ່ຽວກັບໄລຍະການຊຳລະໂຄງການຂອງລັດປົກກະຕິ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອພ້ອມກັນຕັດສິນໃຈຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ວສລ