ສາທາ ຈະສຸມໃສ່ສຶກສາອົມຮົມແນວຄິດການເມືອງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດໝໍ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2018 ນີ້, ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໂດຍທ່ານໄດ້ສະເໜີທິດທາງແກ້ໄຂໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ສຸກສາລາ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີຫາງສຽງຈົ່ມວ່າຈາກສັງຄົມ ຕໍ່ກັບການປິ່ນປົວຂອງບັນດາແພດໝໍຢູ່ລາວ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ພະນັງງານແພດ-ໝໍບາງຄົນບໍ່ມີຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທຳ, ປິ່ນປົວແບບເລືອກປະຕິບັດ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີທິດທາງໃນການແກ້ໄຂ ໂດຍຈະສຸມໃສ່ສຶກສາອົມຮົມແນວຄິດການເມືອງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດໝໍ ໂດຍສະແດງສະແດງອອກໃນຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳ ແລະ ດ້ານວິຊາສະເພາະໃຫ້ດີຂຶ້ນ; ປັບປຸງຄືນການຈັດຕັ້ງພະລະບົດບາດ, ຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ປະເມີນພະນັກງານ ທັງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ; ຊັບຊ້ອນຈຳນວນແພດໝໍໃຫ້ສອດກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຈຸດສຸມວິຊາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ; ປະຕິບັດນະໂຍ ບາຍຊຸກຍູ້ຈູງໃຈໃຫ້ນາມມະຍົດແພດແຫ່ງຊາດ, ແພດປະຊາຊົນ, ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດຫາງໄກສອກຫລີກ ພ້ອມທັງປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ; ລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ປັບປຸງລະບົບການຮຽນ-ການສອນພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ກົມກຽວກັນ, ປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ລະບົບການບໍລິການຄົນເຈັບຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ຮັດກຸມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ປັບປຸງລະບົບການໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການແພດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງວຽກງານກວດກາພາຍໃນ ແລະ ປະຕິບັດຜົນຂອງການກວດສອບໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ, ພ້ອມທັງຈະປະຕິຮູບການບໍລິການປິ່ນປົວໃຫ້ໄປສູ່ທັນສະໄໝ.

ໂອກາດດຽວກັບ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຮງໝໍ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຕິດຕາມກວດກາການໂຄສະນາຊັບພະຄຸນຂອງຢາປົວພະຍາດເກີນຂອບເຂດ, ບັນຫາການບໍລິການຂົນສົ່ງຄົນເຈັບຈາກໂຮງໝໍເມືອງ ໄປໂຮງໝໍແຂວງຍັງມີລັກສະນະຊັກຊ້າ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ.