ພາບບັນຍາກາດບຸນເທດສະການເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ຄັ້ງທີ v ທີແຂວງຊຽງຂວາງ

ພາບບັນຍາກາດບຸນເທດສະການເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ
ຄັ້ງທີ v ທີແຂວງຊຽງຂວາງ

ພາບ: Bee Tsn Phongbandith