ກາງເວັນເຫງົານອນ-ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ…

0
256
Portrait of young woman sitting at table in front of laptop, sleepy, tired, overworked, lazy to work. Attractive business woman yawning in home office relaxing or bored after work on laptop computer

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າການນອນບໍ່ຖືກເວລາ ອາດສ່ຽງເປັນພະຍາດຫຼາຍໆຢ່າງເຊັ່ນ:

1. ນອນບໍ່ຫລັບ: ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າການບໍ່ນອນຕອນກາງຄືນເປັນຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາການນອນບໍ່ຫລັບໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ເພາະເມື່ອຮ່າງກາຍເລີ່ມລຶ້ງເຄີຍກັບການບໍ່ນອນຕອນກາງຄືນ ດົນໄປກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂມງຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ ເພາະແທນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ພັກຜ່ອນຕອນກາງຄືນ ແລະ ຕື່ນເຊົ້າມາຢ່າງສົດຊື່ນແຈ່ມໃສ ພ້ອມເຮັດວຽກໃນເຊົ້າມື້ໃໝ່ ຊຳ້ພັດບໍ່ໄດ້ນອນແລ້ວຕ້ອງມານັ່ງເຮັດວຽກໃນຕອນກາງເວັນແທນ ດົນໆເທື່ອບໍ່ເປັນຫຍັງ, ແຕ່ຫາກເປັນແບບນີ້ຕະຫລອດ ອາການນອນບໍ່ຫລັບຈະຊຳ້ເຮື້ອແນ່ນອນ.

2. ກະເພາະອາຫານອັກເສບ: ໃຜທີ່ເຮັດວຽກຕອນກາງຄືນ ແລ້ວຍັງຫາຫຍັງມາກິນໃນຕອນເດິກໄປນຳ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຕ້ອງມາຍ່ອຍອາຫານໃນເວລາທີ່ສົມຄວນຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ ຍິ່ງໄລຍະໃດເຮັດວຽກບໍ່ກົງເວລາ, ນອນບໍ່ກົງເວລາ, ກິນແດ່ບໍ່ກິນແດ່, ນຳ້ຍ່ອຍອອກມາແດ່ບໍ່ອອກມາແດ່ ລະບົບຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານຈະປັ່ນປ່ວນແນ່ນອນ ເພາະເມື່ອທ່ານກິນອາຫານເຂົ້າໄປ ອາຫານຈະບໍ່ຍ່ອຍຍ້ອນນຳ້ຍ່ອຍບໍ່ອອກມາເຮັດວຽກ ຫລື ບາງເທື່ອນຳ້ຍ່ອຍອອກມາແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີອາຫານກໍ່ກັດກະເພາະຕື່ມອີກ ສະນັ້ນ ການກິນອາຫານໃຫ້ກົງເວລາຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນ.

3. ມະເຮັງລຳໄສ້: ສືບເນື່ອງມາຈາກຂໍ້ແລ້ວນີ້ ເມື່ອລະບົບການລຳລຽງອາຫານ, ການຍ່ອຍຜິດປົກກະຕິ ກໍ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງລຳໄສ້ຜິດປົກກະຕິໄປນຳ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດພະຍາດກ່ຽວກັບລຳໄສ້ໄດ້ຫລາຍພະຍາດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນລຳໄສ້ອັກເສບ ຫລື ມະເຮັງລຳໄສ້ໄດ້.

4. ເບົາຫວານ: ເມື່ອຕອນກາງຄືນຕາແຈ້ງນັ່ງເຮັດວຽກ ແຕ່ຕອນກາງເວັນເຫງົານອນ ບໍ່ສົດຊື່ນແຈ່ມໃສ ຈຶ່ງຂາດການດູແລເອົາໃຈໃສ່ຮ່າງກາຍ ທັງເລື່ອງການເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ການເຜົາຜານພະລັງງານໂດຍການອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ສະນັ້ນ ໃຜທີ່ມັກກິນແປ້ງ, ນຳ້ຕານ, ເຄື່ອງດື່ມຫວານ ກໍ່ອາດມີໂອກາດເປັນພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

5. ຮໍໂມນຜິດປົກກະຕິ: ເມື່ອຮໍໂມນທີ່ເປັນໂຕຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຮ່າງກາຍໃນທຸກດ້ານເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນອາລົມຂຶ້ນໆ-ລົງໆ, ຊຶມເສົ້າ, ໃຈຮ້າຍ, ຫງຸດຫງິດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີອາການອື່ນໆອີກຫລາຍທີ່ມາຈາກຮໍໂມນຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ສ່ຽງເປັນກ້ອນເບົ້າໃນຮັງໄຂ່, ສ່ຽງເກີດຊີ້ນປົ່ງໃນເຕົ້ານົມ ຫລື ມີອາການຕ່ອມນຳ້ເຫລືອງເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິເປັນຕົ້ນ.

ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເຮັດວຽກຕາມເວລາ ເຮົາຄວນຮັກສາເວລາຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໄປນຳ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ, ລະບົບບໍ່ປັ່ນປ່ວນ ເພາະເມື່ອໃດທີ່ລະບົບພາຍໃນຮ່າງກາຍເຮົາປັ່ນປ່ວນຜິດປົກກະຕິ ກໍ່ຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງສາລະພັດພະຍາດທີ່ຈະເຂົ້າມາທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ.