ພິທີ ປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະພັກຮາກຖານພະແນກການເງິນແຂວງໄຊສົມບູນ ຄັ້ງວັນທີ 5 ທັນວາ 2018

ພິທີ ປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະພັກຮາກຖານພະແນກການເງິນແຂວງໄຊສົມບູນ ຄັ້ງວັນທີ 5 ທັນວາ 2018