ສອງອ້າຍນ້ອງຖືກພໍ່ລ່າມໂສ້! ແລ້ວລັກອອກມາ ກູ້ໄພພົບເຫັນ ເຂດສະພານທອງເໜືອ! ວອນໜ່ວຍງານປົກປ້ອງສິດທິເດັກກວດສອບ

0
1113

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ລາຍງານຈາກສະມາຄົມອາສາກູ້ໄພ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນບ່າຍ ວັນທີ 6 ທັນວາ 2018 ທາງອາສາ ພົບເຫັນ ເດັກນ້ອຍຊາຍ ສອງຄົນ ທີ່ຍ່າງນໍາກົ້ນອາສາ ຫຼັງຈາກກວດເບິ່ງ ພົບວ່າຖືກລ່າມໂສ້ຕິດກັນ.

ຈາກການສອບຖາມເດັກທັງສອງ ບອກວ່າ ຜູ່ເປັນພໍ່ເປັນຄົນລ່າມໂສ້ ແລ້ວ ທັງສອງລັກອອກຈາກເຮືອນມາ, ເຊິ່ງບໍ່ທັນຮູ້ຊັດເຈນ ວ່າເປັນລູກຂອງໃຜ ແລະ ເຫດຜົນຫຍັງພໍ່ຈິ່ງລ່າມໂສ້ໄວ້ແບບນີ້. ທາງກູ້ໄພ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ ບ້ານສະພານທອງເໜືອ ເພື່ອຮັກສາເດັກນ້ອຍໄວ້. ເພື່ອປະສານງານຫາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຜູ່ປົກຄອງ. ເພື່ອກວດກາຕໍ່ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ເພາະເຂົ້າຄ່າຍ ການທໍາຮ້າຍເດັກ.

ສຳລັບທ່ານໃດ ທີ່ສົງໄສວ່າເປັນຍາດພີ່ນ້ອງສາມາດ ຕິດຕໍ່ 1624 ແລະ ເບີຄະນະບ້ານສະພານທອງເໜືອ 02023777119