ຄລິບການຕໍ່ສູ້ ລະຫວ່າງ ງູ ແລະ ກັບໂກ້! ໃຜຈະລອດ

ໃນການສູ້ເອົາຊີວິດລອດ, ຖ້າບໍ່ສູ້ກໍ່ຕ້ອງຕາຍ. ຖ້າສູ້ ຜູ່ທີ່ແຂ່ງແກ່ນ ແລະ ມີໄຫວພິບ ເທົ່ານັ້ນ ຈະລອດ.

ຄລິບຕໍ່ສູ້ ລະຫວ່າງ ງູ ແລະ ກັບໂກ້! ໃຜຈະລອດ

 

ເບິ່ງແລ້ວ! ກົດໂຄສະນາດ້ານລຸ່ມໃຫ້ແດ່ເດີ