ພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມຍັງຄົງຄອງຕຳແໜ່ງພະຍາດມະເຮັງຮ້າຍທີ່ພົບຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງແພດພົບວ່າ 95 ເປີເຊັນ ຂອງຄົນປ່ວຍມັກເປັນພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມທີ່ມີສາເຫດຈາກທໍ່ນໍ້ານົມ ໂດຍອາດເກີດຈາກປັດໄຈສ່ຽງຫລາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຮໍໂມນເພດຍິງ, ກຳມະພັນ ໂດຍມີຂໍ້ມູນທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ຫາກມີຄົນໃນຄອບຄົວເຄີຍເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມມາກ່ອນ ກໍ່ຈະຍິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຫລາຍກ່ວາຄົນທົ່ວໄປເຖິງ 1 ໃນ 3. ນອກຈາກສາເຫດເຫລົ່ານັ້ນແລ້ວ ປັດໄຈທີ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມທີ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາກໍ່ແມ່ນຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງແມ່ຍິງໃນຍຸກປະຈຸບັນທີ່ເນັ້ນໃສ່ແຕ່ການເຮັດວຽກເພື່ອໄລ່ນຳເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນເທົ່າທີ່ຄວນດັ່ງນີ້:

1. ພະເຊີນກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດ: ທ່າມກາງເສດຖະກິດທີ່ປ່ຽນແປງຕະຫລອດເວລາ ການແຂ່ງຂັນທາງອາຊີບທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຫລື ແມ່ນແຕ່ເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍມາຈາກຫົວໜ້າ ກໍ່ອາດເປັນສາເຫດໜຶ່ງໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນ, ວິຕົກກັງວົນ ຈົນສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະພາບຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍໆ.

2. ເລັ່ງເຮັດວຽກຈົນເດິກ: ຈາກຄວາມກົດດັນໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍມາ, ແຕ່ຊຳ້ພັດໂຊກຮ້າຍທີ່ຕ້ອງຟ້າວເຮັດວຽກພາຍໃນເວລາທີ່ຈຳກັດ ຈົນຕ້ອງເຮັດວຽກຈົນເດິກດື່ນ ແລະ ເປັນສາເຫດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນທີ່ພຽງພໍ.

3. ເຈັບປ່ວຍໃນຫ້ອງການ: ກຸ່ມອາການປະຈຳໂຕຂອງພະນັກງານຫ້ອງການທີ່ທຸ້ມເທເວລາ ແລະ ແຮງກາຍໃນການເຮັດວຽກທັງນັ່ງຢູ່ປະຈຳບ່ອນ, ຈ້ອງແຕ່ຈໍຄອມພິວເຕີຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນ ຈົນເລີ່ມມີອາການປວດຕາມບ່າໄຫລ່, ຫລັງ, ຄໍ, ເຈັບຫົວ, ປວດ ເບົ້າຕາ ເປັນຕົ້ນ.

4. ມັກກິນອາຫານຈານດ່ວນ: ດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດດ້ານເວລາ ແລະ ກໍ່ຍັງໃຫ້ລົດຊາດທີ່ແຊບຖືກປາກ ອາຫານຈານດ່ວນຈຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມຢູ່ສະເໝີ, ແຕ່ຫາກກິນຕະຫລອດກໍ່ອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຍ້ອນສ່ວນຫລາຍອາຫານເຫລົ່ານີ້ອາດຈະມີສານອາຫານທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນພໍປານໃດ ມີວິທີການປຸງແຕ່ງທີ່ໃຊ້ການຈືນໂດຍນຳ້ມັນເປັນຫລັກ ຫລື ມີປະລິມານໂຊດ່ຽມສູງຫລາຍ.

5. ບໍ່ສົນໃຈການອອກກຳລັງກາຍ: ໂດຍທີ່ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນ ແລະ ວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍໃນການເສີມສ້າງໃຫ້ສຸຂະພາບມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈຜ່ອງໃສໄດ້ນຳອີກ ເຊິ່ງມີວຽກງານວິໄຈໜຶ່ງທີ່ພົບວ່າ: ການອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜ້ອຍ 4 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ສາມາດຊ່ວຍຫລີກເວັ້ນອັດຕາສ່ຽງມະເຮັງເຕົ້ານົມໄດ້ນຳ.

ທ່ານສາມາດຄຳເຕົ້ານົມຕົນເອງເພື່ອກວດຫາກ້ອນຜິດປົກກະຕິໄດ້ໃນໄລຍະຫລັງເຊົາເປັນປະຈຳເດືອນປະມານ 2 ອາທິດ ເພາະເປັນໄລຍະທີ່ເຕົ້ານົມຈະຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິທີ່ສຸດ ຫາກສາມາດສັງເກດເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິ ໄດ້ໄວກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນການປິ່ນປົວເປັນໄປໄດ້ດີຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຜູ້ທີ່ພົບວ່າຕົນເອງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງເປັນກັງວົນຫລາຍເກີນໄປ, ແຕ່ຄວນຕັ້ງສະຕິກຽມພ້ອມໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ສຶກສາຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມະເຮັງເຕົ້ານົມຢ່າງລະອຽດ. ປະຈຸບັນແນວທາງການປິ່ນປົວມີວິວັດທະນາການກ້າວໜ້າຫລາຍ ທັງຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມໄລຍະຂອງພະຍາດ ແລະ ຊະນິດຂອງມະເຮັງເຕົ້ານົມ ໄດ້ແກ່: ການຜ່າຕັດ, ການສາຍລັງສີ, ການປິ່ນປົວໂດຍຢາ ທັງຢາຕ້ານຮໍໂມນ, ຢາເຄມີບຳບັດ ແລະ ຢາປິ່ນປົວແບບເນັ້ນເປົ້າໝາຍ ທີ່ຍັງຄົງພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນປ່ວຍສາມາດມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນໄດ້ຕໍ່ໄປ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here