ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານການປົກຄອງສົງອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລາວ ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ

0
143

ນີ້ມົນເຈົ້າອະທິການວັດໃນເທດສະບານນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໂດຍພ້ອມພຽງກັນ.
ນິມົນມາໂດຍຄວາມເຄົາລົບເປັນຢ່າງສູງ.

ຈັດງານເພື່ອນ້ອມຖວາຍງານນີ້ແດ່ຄູບາອາຈານ ມີ ປະທານ ອພສ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນຕົ້ນ.