ຫລາຍບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ມາຈາກການຂັບລົດ!!!

0
128

ທຸກມື້ນີ້ບາງຄົນໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຢູ່ໃນລົດຫລາຍກ່ວາຢູ່ໃນເຮືອນກໍ່ມີ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານຂັບລົດ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີອາຊີບຂັບລົດ ເຊິ່ງມື້ນີ້ພວກເຮົາກໍ່ມີວິທີດູແລຕົນເອງແນະນຳທ່ານ ດັ່ງນີ້:


ພົກຍ່ຽວອັກເສບ:
– ປ່ຽນພຶດຕິກຳບໍ່ກັ້ນຍ່ຽວ, ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳທັນທີທີ່ຮູ້ສຶກປວດ.
– ຖ້າມີອາການເຈັບຖ່ວງໆ ຕ້ອງດື່ມນ້ຳຫລາຍໆເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳລ້າງຍ່ຽວທີ່ອັກເສບອອກມາ.
– ຍ້າຍບ່ອນພັກມາຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນເຮັດວຽກໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນເພື່ອຫລີກເວັ້ນລົດຕິດ.


ຂໍ້ມືຈັງຊາ:
– ຝຶກໂຍຄະເປັນປະຈຳ.
– ຖ້າຈະຈັບສິ່ງຂອງຢູ່ເບາະຫລັງລົດ ບໍ່ຄວນຍື້ໂຕ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຜີດທ່າ ແລະ ເສັ້ນເອັນພິກໄດ້ ຄວນປ່ຽນມາເປີດປະຕູລົດ ດ້ານຫລັງແລ້ວຈັບເອົາສິ່ງຂອງ.
– ໝອນຮອງກະດູກເສື່ອມ: ຫລິ້ນເທັນນິສເປັນປະຈຳ, ແຕ່ບໍ່ຄວນຫລິ້ນໜັກເກີນໄປ ຄວນອອກກຳລັງເບົາໆ (ບໍ່ຄວນຢຸດອອກກຳລັງກາຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເອັນຫົດ ຫລື ເກັງ).
– ຢືນກົ້ມໄປທາງໜ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ ຖ້າຕ້ອງຍ່າງດົນໆຄວນຢຸດພັກ ກົ້ມໂຕລົງເປັນການຍືດເສັ້ນເອັນ ຖ້າຍ່າງຕາມຫ້າງສັບພະສິນຄ້າອາດຈັບລໍ້ຖິ້ມນ້ຳໜັກໄປໃສ່ລໍ້ເພື່ອໃຫ້ຍ່າງໄດ້ດົນໂດຍບໍ່ມີອາການຈັງຊາ.
– ເຮັດກາຍະພາບທຸກມື້ ມື້ລະ 3 ເທື່ອ ເຊົ້າ, ສວາຍ, ແລງ.


ກ້າມຊີ້ນຄໍອັກເສບ:
– ນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.
– ຂະນະລົດຕິດຄວນບໍລິຫານຄໍດ້ວຍການງວາກຊ້າຍ – ຂວາ ສະຫລັບກັບກົ້ມໜ້າ – ເງີຍໜ້າ.
– ບໍ່ຄວນງວາກຄໍກະທັນຫັນລະຫ່ວາງຂັບລົດ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດງວາກຄໍຜິດທ່າ.


ຫລັບໃນ ແລະ ຕາອິດເມື່ອຍ:
– ຖ້າເລີ່ມເຫງົານອນໃຫ້ຟ້າວຈອດລົດໃນປ້ຳນ້ຳມັນແລ້ວນອນທັນທີ ໂດຍສັງເກດໂຕເອງວ່າເລີ່ມຫາວນອນຖີ່ແລ້ວຫລືຍັງ ຖ້າຫາວຖີ່ຫລາຍຕ້ອງຢຸດຢ່າຝືນ. ເວລາຂັບລົດທາງໄກ ຖ້າມີເພື່ອນຮ່ວມທາງທີ່ຂັບລົດເປັນ ຄວນປ່ຽນກັນຂັບ ແລະ ບໍ່ຄວນຂັບຄົນດຽວໄປຕະຫລອດທາງ.


ລະບົບຍ່ອຍ ແລະ ລະບົບຂັບຖ່າຍຜິດປົກກະຕິ:
– ກິນອາຫານປະເພດຜັກໃຫ້ຫລາຍໆ ຖ້າຫິວຄວນເລືອກອາຫານເບົາໆ ເຊັ່ນ: ເຝີ, ໝີ່ ແຕ່ໃຫ້ໃສ່ຜັກຫລາຍໆ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍ ແລະ ຂັບຖ່າຍດີແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ກິ່ນໂຕບໍ່ເໝັນນຳ.
– ອອກກຳລັງກາຍຕອນເຊົ້າກ່ອນອອກໄປເຮັດວຽກທຸກມື້ ເຊັ່ນ: ກາຍະບໍລິຫານຂາ ແລະ ຫົວເຂົ່າ ຊ່ວຍຫລຸດອາການປວດຂາ ແລະ ຫົວເຂົ່າລະຫ່ວາງຂັບລົດໄປໃນໂຕ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com