ສູນກາງ ອ.ພ.ສ ກຳມາທິການສາທາຣະນູປະການ ຮ່ວມກັບຄະນະສົງ ວັດສີສະເກດ ງານວາງສະແດງຮູບພາບ

0
120

ສູນກາງ ອພສ. ກຳມາທິການສາທາຣະນູປະການ ຮ່ວມກັບ
ຄະນະສົງວັດສີສະເກດ ຂໍເຊີນທ່ານທ່ຽວຊົມງານວາງສະແດງ

ຮູບພາບ ວັດລາວ ” ວັດຄືສູນຮວມຈິດໃຈຂອງຜູ້ຄົນ ”
ສະຖານທີ: ວັດສີສະເກດ ” ສະຕະສະຫັສສາຣາມ ”
ເລີ່ມວັນທີ: 22-23/12/2018
ເວລາ: 9:00 – 18:00 ໂມງ