ການຍ່າງຫລິ້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

0
121

ການຍ່າງຫລິ້ນຖືເປັນກິດຈະກຳຍາມວ່າງຂອງຫລາຍໆຄົນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງປອດໂປ່ງຈາກການໄດ້ຮັບອາກາດບໍລິສຸດ, ແຕ່ຫລາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າການຍ່າງຫລິ້ນຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ນຳອີກ.


ໂດຍການວິໄຈຫລ້າສຸດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລພິສເບີກ ພົບວ່າ: ການອອກໄປຍ່າງຫລິ້ນພຽງແຕ່ 3 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນຮິບໂປແຄມປັສທີ່ເປັນແຫລ່ງເກັບຄວາມຊົງຈຳຂອງສະໝອງເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ. ໂດຍທີມວິໄຈໄດ້ທົດລອງສອບຖາມຜູ້ຊາຍ 120 ຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫ່ວາງ 55 – 80 ປີ ທີ່ອອກໄປຍ່າງຫລິ້ນປະມານ 40 ນາທີຕໍ່ອາທິດ.


ໂດຍທົ່ວໄປປະສິດທິພາບຂອງສະໝອງຈະຫລຸດລົງເມື່ອອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນ ອັນເປັນທີ່ມາຂອງພະຍາດຄວາມຈື່ຈຳເສື່ອມ ຫລື ອັລໄຊເມີ, ແຕ່ໃນຜູ້ຊາຍພົບວ່າ: ສະໝອງພາກສ່ວນຊ່ວຍຈື່ຈຳໃຫຍ່ຂຶ້ນ 2 ເປີເຊັນ. ຂະນະທີ່ ດຣ. ເຄຣີກ ອີຣິກສັນ ຫົວໜ້າທີມວິໄຈໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ: ການອອກກຳລັງກາຍເປັນວິທີທີ່ດີວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງດີຢູ່ສະເໝີ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜັກເພື່ອເສີມສ້າງສະໝອງໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: Dek-D.com