ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການນອນຫລັບບໍ່ເຕັມອີ່ມ!!!

0
161

ຢ່າລືມວ່າຈິດໃຈແຈ່ມໃສຢູ່ໃນຮ່າງກາຍທີ່ສົມບູນ, ໃນຂະນະທີ່ເຮົານອນຫລັບນັ້ນ ລະບົບຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍກໍ່ຈະພັກຜ່ອນໄປນຳ, ການຫາຍໃຈຈະຊ້າລົງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ມີການຫລັ່ງຮໍໂມນຊ່ວຍຟື້ນຟູພາກສ່ວນທີ່ເສື່ອມສະພາບ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຫາກນອນບໍ່ພໍ ຮ່າງກາຍກໍ່ຈະອິດເມື່ອຍ

ອ່ອນເພຍບໍ່ມີແຮງ, ເກີດອາການວິນຫົວ, ຄິດບໍ່ອອກ, ສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດເບົາຫວານ, ຫົວໃຈ, ຫລອດເລືອດສະໝອງ ແລະ ຕຸ້ຍ. ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ: ການນອນທີ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ກິນອາຫານຫລຸດລົງ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ການນອນຫລັບທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄືບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຢາກອາຫານຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຫລາຍສາເຫດຄື:


– ມີເລື່ອງບໍ່ສະບາຍໃຈ, ເຄັ່ງຄຽດກັງວົນ ຈົນເຮັດໃຫ້ສະໝອງເຄັ່ງຄຽດຕະຫລອດເວລາບໍ່ຮູ້ໂຕ.
– ເກີດລົມໃນຜົ້ງທ້ອງຫລາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ການໄຫລວຽນເລືອດຕໍ່າ ແລະ ຍຶ່ງທ້ອງ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກໝຸດໝັດບໍ່ສະບາຍໂຕ.
– ອາການຢຸດຫາຍໃຈຂະນະຫລັບ ເປັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຢ່າງໜຶ່ງຂອງການຫາຍໃຈ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫ່ວາງການນອນຫລັບ, ມີອັນຕະລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິອື່ນຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້ ເຊິ່ງມັກພົບອາການນີ້ໃນຄົນຕຸ້ຍ, ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ຄົນເປັນພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ ຈະສະເດີດຕື່ນຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆໃນເວລານອນຫລັບ, ຮູ້ໂຕແດ່ບໍ່ຮູ້ໂຕແດ່ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄືບໍ່ໄດ້ນອນ.


– ພາຍໃນຫ້ອງນອນອາດມີສຽງລົບກວນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ໂຕ ເຊັ່ນ: ສຽງຢອດນ້ຳ, ສຽງເຄື່ອງດູດນ້ຳ, ສຽງເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ດັງເກີນໄປ, ສຽງພັດລົມ, ສຽງເຂັມໂມງເປັນຕົ້ນ ສຽງເຫລົ່ານີ້ອາດຈະແຊກເຂົ້າໄປໃນຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄື້ນສະໝອງຂອງເຮົາໃນເວລາຫລັບໄດ້ ເຮັດໃຫ້ລົບກວນການນອນ ແລະ ນອນບໍ່ເຕັມອີ່ມ.
ວິທີນອນຫລັບພັກຜ່ອນຢ່າງມີຄຸນນະພາບປະກອບມີ:
– ບໍ່ສູບຢາ, ບໍ່ດື່ມເຫລົ້າ, ຊາ, ກາເຟ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມກາເຟອີນ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຊົ່ວໂມງກ່ອນເຂົ້ານອນ ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງດື່ມເຫລົ່ານີ້ກະຕຸ້ນສະໝອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຍ່ຽວຕະຫລອດ ຈົນລົບກວນການນອນ ທັງບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.


– ເຂົ້ານອນ ແລະ ຕື່ນນອນໃຫ້ກົງເວລາທຸກມື້ຈົນລຶ້ງ, ທຳອິດກໍຈະບໍ່ລຶ້ງປານໃດ ແຕ່ຮັບຮອງວ່າເຮັດດົນໆໄປກໍ່ຈະລຶ້ງໄປເອງ.
– ຈັດລະບຽບການໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ດີໆ, ສະສາງບັນຫາເລື່ອງວຽກທີ່ຄ້າງຢູ່ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ສະບາຍໃຈ ແລະ ຫລັບງ່າຍ.
– ອອກກຳລັງກາຍກ່ອນໜ້າທີ່ຈະເຂົ້ານອນຢ່າງໜ້ອຍ 2 – 3 ຊົ່ວໂມງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບແຈບ.


– ດື່ມນ້ຳອຸ່ນ ຫລື ນົມອຸ່ນກ່ອນນອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບແຈບດີ ເພາະກົດອະມິໂນທຣິບໂຕຟານ ເຮັດໃຫ້ງ່ວງນອນໄດ້, ຫລີກເວັ້ນການເບິ່ງ ຫລື ຟັງເລື່ອງຕື່ນເຕັ້ນ ເພາະຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ນອນບໍ່ຫລັບ.

ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບດີ ແມ່ນ ຢ່າລືມ ຄວາມສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບ ເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະໄດ້ບັນຍາກາດທີ່ດີ, ຊ່ວຍສ້າງລັກສະນະນິໄສໄຝ່ຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວແລ້ວ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: www.krabork.com