ຫາຍໃຈໄລ່ພິດ ແລະ ເສີມພູມຕ້ານທານພະຍາດ…

0
91

ຫາຍໃຈເຂົ້າໃຫ້ທ້ອງໃຄ່ຂຶ້ນ ແລະ ຫາຍໃຈອອກໃຫ້ທ້ອງແວບເຂົ້າ ນີ້ແມ່ນຫລັກການຫາຍໃຈແບບງ່າຍໆທີ່ຖືກວິທີ ພຽງແຕ່ທ່ານເອົາໃຈໃສ່ກັບລົມຫາຍໃຈຂອງຕົນເອງ ກໍ່ຈະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ເວລາທີ່ທ່ານເຄັ່ງຄຽດ ທ່ານມັກຫາຍໃຈຕິດຂັດ ລອງສືບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ ແລ້ວຄ່ອຍຜ່ອນລົມຫາຍໃຈອອກຊ້າໆຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ການຫາຍໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງຊ່ວຍເພີ່ມອົກຊີແຊນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ເລືອດໄປຫລໍ່ລ້ຽງໄດ້ດີຂຶ້ນ, ໄລ່ສິ່ງເສດເຫລືອໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍບໍລິຫານກ້າມຊີ້ນ, ເສີມສ້າງສະມາທິໃນການເຮັດສິ່ຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ.


ການຫາຍໃຈທີ່ຖືວ່າໄດ້ປະສິດທິພາບ ແມ່ນປອດທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ເຕັມທີ່, ປອດມີ 3 ພາກສ່ວນ ຄື: ປອດພາກສ່ວນເທິງ, ພາກສ່ວນກາງ ແລະ ພາກສ່ວນລຸ່ມ ທຸກເທື່ອທີ່ຫາຍໃຈ ປອດຈະຂະຫຍາຍໂຕ, ປອດລຸ່ມ ເມື່ອຂະຫຍາຍຈະດັນກະບັງລົມໃຫ້ເລື່ອນລົງ ເຮັດໃຫ້ທ້ອງໃຄ່ຂຶ້ນເວລາເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າ. ສ່ວນປອດເທິງ ແລະ ກາງຈະດັນໃຫ້ກະດູກຂ້້າງກາງຂຶ້ນ ຈະເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວເຮົາມັກຈະຫາຍໃຈໂດຍການໃຊ້ປອດພາກສ່ວນລຸ່ມຢ່າງດຽວ. ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ປອດເທິງບໍ່ຄ່ອຍຂະຫຍາຍອາດເປັນເຫດຈາກບາງຄົນທີ່ມີໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍຍຶດຕິດ ເຊັ່ນ: ຫລັງກົ່ງ, ບ່າໄຫລ່ຕົກ ຫລື ງຸ້ມເຂົ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ກະດູກສັນຫລັງ ເຊິ່ງເຊື່ອມກັບໂຄງກະດູກຂ້າງບໍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ເປັນສາເຫດໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໄປໄດ້ໜ້ອຍກ່ວາປົກກະຕິ ເຊິ່ງເຮົາອາດຈະຮູ້ສຶກຄືຫາຍໃຈໄວ, ຕິດຂັດ ແລະ ສັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຢູ່ລະບົບອື່ນໆຕາມມາ.


ການທີ່ເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າເອົາອົກຊີແຊນໄປລ້ຽງແຊນ, ເມື່ອແຊນໄດ້ອາຫານຕາມທີ່ຕ້ອງການ ກໍ່ຈະແຂງແຮງ ປຽບດັ່ງຮ່າງກາຍເຮົາມີພູມຕ້ານທານພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ດີ ເພາະໜ່ວຍຍ່ອຍຂອງຮ່າງກາຍນ້ອຍສຸດແມ່ນແຊນ ແລະ ເມື່ອຫາຍໃຈອອກກໍ່ເປັນການໄລ່ແກ໊ສກາກໂບນິກ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆຜ່ານທໍ່ຫາຍໃຈ ເຊິ່ງສິ່ງເສດເຫລືອເຫລົ່ານີ້ມັກເກີດຈາກຂະບວນການຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍ. ຫາກຮູ້ສຶກຫາຍໃຈບໍ່ອີ່ມ ຫລື ຫາຍໃຈສັ້ນໆຂັດໆ ລອງຢືດເອິກຂຶ້ນ, ເຜີຍບ່າໄຫລ່ໄປດ້ານຫລັງ ແລ້ວລອງຫາຍໃຈເຂົ້າໃຫ້ເລິກ ແລະ ຍາວທີ່ສຸດ ຈິນຕະນາການວ່າເລົາຄີງຂອງເຮົາກຳລັງໃຄ່ອອກຫລາຍທີ່ສຸດ ພ້ອມກັບຄ່ອຍໆຫາຍໃຈອອກຊ້າໆຍາວໆ ປະມານ 3 – 5 ຮອບ ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະສົດຊື່ນຂຶ້ນທັນທີ.

ຫາກຮູ້ສຶກຫາຍໃຈບໍ່ອີ່ມ ຫລື ຫາຍໃຈສັ້ນໆຂັດໆ ລອງຢືດເອິກຂຶ້ນ, ເຜີຍບ່າໄຫລ່ໄປດ້ານຫລັງ ແລ້ວລອງຫາຍໃຈເຂົ້າໃຫ້ເລິກ ແລະ ຍາວທີ່ສຸດ ຈິນຕະນາການວ່າເລົາຄີງຂອງເຮົາກຳລັງໃຄ່ອອກຫລາຍທີ່ສຸດ ພ້ອມກັບຄ່ອຍໆຫາຍໃຈອອກຊ້າໆຍາວໆ ປະມານ 3 – 5 ຮອບ ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະສົດຊື່ນຂຶ້ນທັນທີ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: www.sanook.com