ບາງຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເມື່ອຍ, ທໍ້ ແລະ ໝົດແຮງ…

0
128

ຍາມອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍທີ່ທ່ານອາດຄິດບໍ່ເຖິງ ພ້ອມກັບວິທີຮັບມືເພື່ອເອີ້ນຄວາມສົດຊື່ນຫ້າວຫັນກັບຄືນມາ.

1.ການປະເຊີນໂຕເລືອກຫລາຍເກີນໄປ ໃນແຕ່ລະມື້ທ່ານຕ້ອງປະເຊີນກັບໂຕເລືອກນັບຮ້ອຍ ເລີ່ມແຕ່ການຈະຊົງກາເຟຈັກຈອກໃນຕອນເຊົ້າ ໄປຈົນເຖິງເລືອກລາຍການໂທລະພາບໃນຕອນຄໍ່າ. ການຊັ່ງຊາຈິດໃຈກັບທຸກໆໂຕເລືອກທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍໄດ້ຄືກັນ ຄົນທີ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກຊື້ສິ່ງຂອງຈຳນວນຫລາຍຈະຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ ແລະ ສັບສົນໃນຄວາມຄິດຫລາຍກ່ວາຄົນທີ່ເບິ່ງຜ່ານໆ.
ເຕັກນິກການເອີ້ນພະລັງງານ: ຫລີກເວັ້ນການຕັດສິນໃຈຢ່າງຖີ່ຖ້ວນໄປໝົດທຸກເລື່ອງ ໃຫ້ຂ້າມເລື່ອງນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ສຳຄັນໄປ ແດ່ ເຊັ່ນ: ໃນການເລືອກອາຫານສຸຂະພາບ ແທນທີ່ຈະເລືອກຈາກລາຍການອາຫານທັງໝົດ ໃຫ້ຄັດເລືອກລາຍການທີ່ມີກາລໍຣີໜ້ອຍ 2 ລາຍການທໍາອິດທີ່ທ່ານມັກທີ່ສຸດແລ້ວຕັດສິນໃຈເລືອກຈາກ 2 ໂຕເລືອກນີ້. ສຳລັບເລື່ອງສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ການຊື້ເຮືອນ ຫລື ການເລືອກໂຮງຮຽນເພື່ອຮຽນຕໍ່ ໃຫ້ຈົດລາຍການຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ດ້ອຍຂອງແຕ່ລະໂຕເລືອກອອກມາ ແລ້ວຄ່ອຍໆໃຫ້ເວລາຕົນເອງໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຄັດເລືອກຕັດສິນໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ ແລ້ວສັນຊາດຕະຍານຈາກຈິດໃຕ້ສຳນຶກຈະຊີ້ນຳທາງທ່ານເອງ.

2.ການດູດພະລັງງານຕິດຕໍ່ໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງໃນ 7 ມື້: ການຖືກນໍາໂຕໄດ້ຕະຫລອດເວລາອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານກ້າວໜ້າໃນອາຊີບ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ເມື່ອກັບຮອດເຮືອນທ່ານຄວນມີເວລາສ່ວນໂຕແດ່ ເພາະວ່າ: ຄົນທີ່ຕິດຕໍ່ເລື່ອງວຽກຜ່ານໂທລະສັບ ຫລື ອີເມວຢູ່ເຮືອນໃນໄລຍະມື້ພັກຜ່ອນ ຫລື ຫລັງເລີກວຽກແລ້ວ ຈະຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍ ແລະ ບໍ່ມີສະມາທິຈົດຈໍ່ກັບກິດຈະກຳຕໍ່ໜ້າຫລາຍກ່ວາຄົນທີ່ໄດ້ຢຸດພັກຜ່ອນຢ່າງແທ້ຈິງ. ການເຮັດໂຕໃຫ້ຕິດຕໍ່ໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບກຽມຄວາມພ້ອມຢູ່ສະເໝີ ເປັນສາເຫດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດຮໍໂມນຄວາມເຄັ່ງຄຽດອອກມາ ຫາກເຄັ່ງຄຽດຕິດຕໍ່ກັນດົນໆ ເຮັດໃຫ້ລະບົບເຜົາຜານເຮັດວຽກຊ້າລົງ ລວມທັງລະບົບພູມຕ້ານທານຫລຸດຕໍ່າລົງນຳ.
ເຕັກນິກເອີ້ນພະລັງງານ: ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕັດການຕິດຕໍ່ນອກເໜືອຈາກເວລາເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ຄວນກຳນົດໄລຍະເວລາປອດໂທລະສັບ ແລະ ອີເມວໄວ້ແດ່. ນອກຈາກນີ້, ໃຫ້ສັນຍາກັບຕົນເອງວ່າຈະງົດກວດວຽກຈາກອີເມວໃນມື້ພັກອາທິດລະ 1 ມື້ ຫລື ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກໍ່ຍັງດີ.

3.ການດູດພະລັງງານເພື່ອຄົນມັກລະບາຍຄວາມທຸກ: ການຟັງໝູ່ລະບາຍຄວາມທຸກ ຫລື ຈົ່ມກ້ຽວໄປກ້ຽວມາຈາກບັນຫານັ້ນບັນຫານີ້ຢ່າງບໍ່ຮູ້ຈົບ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນວັງວົນຄວາມຄິດດ້ານລົບ ຈົນຮ່າງກາຍຜະລິດຮໍໂມນຄວາມເຄັ່ງຄຽດອອກມາຫລາຍ.
ເຕັກນິກເອີ້ນພະລັງງານ: ການຊ່ວຍໝູ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການເປັນບ່ອນລະບາຍຄວາມທຸກພຽງຢ່າງດຽວ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄວນດຶງໝູ່ອອກມາຈາກຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງບັນຫາ ໂດຍການຖາມວ່າ: ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໃຈທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການແບບນີ້ ແລ້ວເຈົ້າຄິດຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແນວໃດ? ຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຜົນ ລອງຂໍໂທດແທ້ໆຂ້ອຍກຳລັງຈະປະຊຸມໃນອີກ 10 ນາທີ ໃຫ້ຂ້ອຍຊ່ວຍຫຍັງເຈົ້າໄດ້ແດ່? ການຈຳກັດເວລາ ເຮັດໃຫ້ໝູ່ຂອງທ່ານຈັດລຽງລຳດັບຄວາມຄິດ ແລະ ປຶກສາແຕ່ເລື່ອງທີ່ຈຳເປັນແທ້ໆ ຫລື ບໍ່ກໍ່ໂທລະສັບຫາບ່ອນລະບາຍລາຍອື່ນຕໍ່ໄປ.

4.ກາານດູດພະລັງງານຍ່າງຫລັງກົ່ງ ແລະ ນັ່ງຫຍໍ້ບ່າໄຫລ່: ເມື່ອທ່ານນັ່ງຫລັງກົ່ງ ຫລື ຂົດງໍ ເອີກຂອງທ່ານຈະຫົດ ແລະ ປອດຈະຖືກບີບອັດ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈເອົາອາກາດເຂົ້າປອດໄດ້ໜ້ອຍກ່ວາປົກກະຕິ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີປະລິມານອົກຊີແຊນໄປລ້ຽງສະໝອງໜ້ອຍລົງ ແລະ ຮູ້ສຶກວິນຫົວ. ການນັ່ງ, ຢືນ ຫລື ຍ່າງຫລັງກົ່ງ ຍັງເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຫລັງເບື້ອງເທິງເກັງກ້ານຄໍ ແຕ່ລະຊັງຕີແມັດທີ່ທ່ານກົ້ມໄປທາງໜ້າ ຮ່າງກາຍຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເປັນ 2 ເທົ່າເພື່ອຄໍ້າຊູຫົວໄວ້.
ເຕັກນິກການເອີ້ນພະລັງງານ: ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງທ່າທາງການຍ່າງ, ການຢືນ ແລະ ການຍ່າງຂອງໂຕເອງທຸກໆ 2 – 3 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າບ່າໄຫລ່, ຫູ ແລະ ກະໂພກຢູ່ໃນແຖວຂະໜານກັນ (ກໍລະນີຢືນຫົວຊື່, ບ່າໄຫລ່ຊື່ ແລະ ບໍ່ຖິ້ມນ້ຳໜັກລົງກະໂພກເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງ) ເມື່ອເຮັດໄປດົນໆ ທ່າທາງທີ່ຖືກຕ້ອງລັກສະນະນີ້ຈະກາຍເປັນທ່າທາງທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກຝືນອີກຕໍ່ໄປ.

5.ການດູດພະລັງງານໂຕະເຮັດວຽກຮົກເຮື້ອ: ໂຕະເຮັດວຽກທີ່ຮົກເຮື້ອເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຮູ້ສຶກບໍ່ດີແນ່ນອນ ຄວາມຮົກເຮື້ອຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງມີປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງໄດ້ຊ້າລົງ ແລະ ຂາດສະມາທິ.
ເຕັກນິກເອີ້ນພະລັງງານ: ຈັດໂຕະເຮັດວຽກໃຫ້ເປັນລະບຽບ, ກຳຈັດເອກະສານເກົ່າທີ່ບໍ່ໃຊ້ ຫລື ເກັບໃສ່ແຟ້ມ ເຮັດໃຫ້ໂຕະສະອາດ ແລ້ວຫາສິ່ງຂອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈແຈ່ມໃສມາວາງໄວ້ແທນ ເຊັ່ນ: ເຕົ້າດອກໄມ້ ຫລື ກອບຮູບງາມໆ.