ແຈ້ງການດ່ວນ! ສູນກາງພັກແຈ້ງການຫ້າມລະດົມທຶນສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບເດັດຂາດ. ຖ້າເກັບໄປແລ້ວໃຫ້ສົ່ງຄືນ.

ແຈ້ງການດ່ວນ! ສູນກາງພັກແຈ້ງການຫ້າມລະດົມທຶນສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບເດັດຂາດ. ຖ້າເກັບໄປແລ້ວໃຫ້ສົ່ງຄືນ.