ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊົມເຊີຍ ທລຍ ທີ່ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ

ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງສປປ ລາວ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫລື ທລຍ ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດ ຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກເຫຼືອຢູ່ 64.593 ຄອບຄົວ, ກວມເອົາ 5,34% ຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງລາວ; ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫລືອ 1.536 ບ້ານ, ກວມເອົາ 18,13% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງຫມົດທີ່ມີທົ່ວປະເທດ; ເມືອງທຸກຍາກຍັງເຫລືອ 23 ເມືອງ, ກວມເອົາ 15% ຂອງຈຳນວນເມືອງທັງຫມົດທົ່ວປະເທດ; ແລະ ບ້ານພັດທະນາ 4.138 ບ້ານ, ກວມເອົາ 48,85% ຂອງຈຳນວນບ້ານທີ່ມີໃນທົ່ວປະເທດ.

ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2018, ຢູ່ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫລື ທລຍ ຄົບຮອບ 15 ປີ (31.5.2003-31.5.2018) ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ຜ່ານມາ, ທລຍ ມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຫລາຍໃນການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເພາະສາມາດຊ່ວຍປະຊາຊົນທຸກຍາກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກໄດ້ຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ຊ່ວຍກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໃນຊົນນະບົດໃຫ້ສາມາດໄປມາໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຊົນລະປະທານ, ສຸກສາລາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນໜັງສືຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸ 5 ປີ ຢູ່ບັນດາບ້ານ ຫລື ເມືອງເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ບັນລຸໄດ້ເຖິງ 98% ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຕົວເລກທີ່ສູງ.

ອັນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທລຍ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ, ເນື່ອງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮັບຜິດຊອບວຽກນີ້ ແມ່ນໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍຖືປະຊາຊົນ, ບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກເປັນເປົ້າ ຫມາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ໜ້າສັນລະເສີນເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ທລຍ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານໃນຫລາຍດ້ານ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ເປັນຕົ້ນ: ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ນະໂຍບາຍເປົ້າໝາຍເອົາປະຊາຊົນເປັນກົກ, ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ຖືເປົ້າໝາຍລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທີ່ພວກເຮົາຈະພັດທະນາເປັນໃຈກາງ ຫລື ເອົາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນເປັນຈຸດເລີ່ມຂອງການສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເອົາຈຸດພິເສດ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງທ້ອງຖິ່ນເປັນທ່າແຮງຕົ້ນຕໍ ໃນການຜະລິດ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບຂຶ້ນມາໃຫ້ໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້; ນອກຈາກນີ້ ກໍ່ຕ້ອງເຝິກອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ຫັນປ່ຽນວິຖີຊີວິດ, ວິທີທຳມາຫາກິນໃໝ່ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ນັບມືດີຂຶ້ນ, ເປັນຕົ້ນ.

ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ຜ່ານມາ, ທລຍ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ 11 ແຂວງ ຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື, ກວມເອົາທັງໝົດ 55 ເມືອງ, 413 ກຸ່ມບ້ານ, 2.841 ບ້ານ, ໂດຍມີປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 1.243.525 ຄົນ, ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ທັງໝົດ 5.948 ໂຄງ ການ. ສ່ວນງົບປະມານທີ່ນໍາໃຊ້ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ໄລຍະ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ 186 ລ້ານໂດ ລາສະຫະລັດທີ່ມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງທຶນ ( ທະນາຄານໂລກ 54%, ອົງການສະວິດເຊີແລນ 23%, ລັດຖະບານອົດສຕາລີ 9%, ລັດຖະບານລາວສົມທົບ 9%, ທຶນແກ້ໄຂໄພພິບັດ ເກດສະໜາ 4% ແລະ ລັດຖະບານຍິ່ປຸ່ນ 1% ), ໂດຍໃນນີ້ເປັນທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ ກວມອີກ 33%.

ຂ່າວ: ບຸນຕຽງຈັນທະວົງ

Lao National Radio