ປຶກສາຫາລືສ້າງແຜນພັດທະນາ ສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດລາວ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2018, ຢູ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາ ສະພາບັນດິດ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຈັນແສງ ພິມມະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ພາບແລະຂ່າວ: ຂປລ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ເພື່ອສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງແຜນພັດທະນາ ສະພາບັນດິດ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2013 ຜ່ານມາ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ສະພາບັນດິວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງປະເທດ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ໃນຍຸກການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ່ 4 ຫລື ເອີ້ນວ່າ ຍຸກ 4.0.