ສາທາສັ່ງປິດຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ 248 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ຜິດລະບຽບ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກຄຳສັ່ງຢຸດຕິການບໍລິການຫ້ອງກວດພະຍາດ ຫລື ຄລີນິກເອກະຊົນ 248 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ ຫລັງຈາກກວດກາແລ້ວເຫັນວ່າເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້, ໃນນີ້ ຫລາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 120 ກ່ວາແຫ່ງ, ຮອງລົງມາແມ່ນຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເກືອບ 40 ແຫ່ງ ແລະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 16 ແຫ່ງ.

ທ່ານຮສ.ດຣ. ບຸນໜັກ ໄຊຊະນະສົງຄາມ, ຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2017, ທົ່ວປະເທດ ມີ ຄລີນິກເອກະຊົນທັງໝົດ 1.050 ແຫ່ງ.

ຜ່ານການກວດກາຕົວຈິງໃນປີ 2018 ນີ້ ສາມາດຕໍ່ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວບໍລິການສັງຄົມຕໍ່ໄປໄດ້ 802 ແຫ່ງ, ສ່ວນອີກ 248 ແຫ່ງ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາການບໍລິການ ເນື່ອງຈາກຫລາຍປັດໃຈ ເປັນຕົ້ນ: ຜູ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການຈຳນວນໜຶ່ງເອົາໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນໄປໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຊົ່າ, ຜູ້ຖືໃບ ອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການຈຳນວນໜຶ່ງເສຍຊີວິດ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງເຫັນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ສໍາລັບ ຄລີນິກ ທີ່ໄດ້ຮັບການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດແລ້ວ 802 ແຫ່ງນີ້, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຖ້າເຫັນວ່າຄລີນິກໃດເຄື່ອນໄຫວບໍລິການບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍ່ຈະໃຫ້ຢຸດເຊົາບໍລິການ, ທັງນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄຸນນະພາບດ້ານການບໍລິການຂອງຄລີນິກເອກະຊົນໃນລາວໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ທ່ານຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ກ່າວຢ້ຳວ່າ: ຫ້ອງກວດພະຍາດ ຫລື ຄລີນິກເອກະຊົນ ເປັນອາຊີບທີ່ລັດຖະບານສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ຄົນລາວເພື່ອນໍາໃຊ້ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນທຳມາຫາກິນ ແລະ ຊ່ວຍບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນສະພາບທີ່ຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວຍັງບໍ່ທັນກ້ວາງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນ; ສ່ວນໂຮງໝໍແມ່ນສາມາດເປີດບໍລິການໄດ້ທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທຸກຢ່າງ. ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດເຮົາ ມີໂຮງໝໍເອກະຊົນ 27 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 18 ແຫ່ງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ 9 ແຫ່ງ.

ສ່ວນບັນຫາຫາງສຽງຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບຄ່າບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍ ຫລື ຄລີນິກເອກະຊົນບາງແຫ່ງ ຍັງແພງເກີນໄປນັ້ນ, ທ່ານຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ຊີ້ແຈງວ່າ: ຍ້ອນການນຳເຂົ້າເຄື່ອງມືອຸປະກອນການແພດຕ່າງໆ ທີ່ທັນສະໄໝຂອງເຂົາເຈົ້າ ມີລາຄາສູງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າບໍລິການແພງກ່ວາໂຮງໝໍລັດທົ່ວໄປ. ຜ່ານມາ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ລົງໄປກວດກາບັນດາໂຮງໝໍເອກະຊົນ ປີລະຄັ້ງ ແລະ ເຫັນວ່າຜູ້ປະກອບການແມ່ນປະຕິບັດຕາມການແນະນໍາຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ດີສົມຄວນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານໄດ້ຝາກມາຍັງສັງຄົມວ່າຖ້າຫາກມີບັນຫາ ຫລື ຂໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງໂຮງໝໍ ແລະ ຄລີນິກເອກະຊົນ ກໍ່ສາມາດໂທລະສັບມາແຈ້ງຂ່າວໄດ້ຜ່ານຫມາຍເລກໂທລະສັບ 021 214011 ໄດ້ໃນວັນເວລາລັດຖະການ.

ໂດຍ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ

Lao National Radio