ບຸກໜ້າ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ່ 15/ນຍ ບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ໄຟຂຽວ ທຸກສື່ເຮັດຂ່າວ ຊ່ວຍເປັນກະບອກສຽງ

ຄໍາສັ່ງເລກທີ່ 15/ນຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະເຮັດໃຫ້ໂຮງງານທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ທຸລະກິດປຸງແຕ່ງໄມ້ຖືກຍຸບເລີກ 2 ພັນກວ່າໂຮງງານ ເຮັດໃຫ້ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ.

ໃນຕໍ່ໜ້າ, ລັດຖະບານ ໄດ້ເນັ້ນຄະນະສະເພາະກິດເຂັ້ມງວດປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດທີ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະ ໃຫ້ມີການອອກຂ່າວຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາໃຫ້ກັບລັດຖະບານ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບການປັບປຸງ, ດັດສົມໂຮງງານເຟີນີເຈີໄມ້ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ພາຍຫຼັງມີຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຖືກຍຸບເລີກ 989 ແຫ່ງ ຍັງເຫຼືອ 1.113 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ, ໂຮງງານເລື່ອຍໄມ້ 8 ແຫ່ງ, ປຸງແຕ່ງໄມ້ສໍາເລັດຮູບ 405 ແຫ່ງ ແລະ ເຟີນີເຈີ 700 ແຫ່ງ; ສ່ວນທຸລະກິດປຸງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍແບບຄອບຄົວຖືກຍຸບເລີກ 1.211 ຫົວໜ່ວຍ ຍັງເຫຼືອ 141 ຫົວໜ່ວຍ.

ສໍາລັບການຂົນສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ສໍາເລັດຮູບທັງໝົດ 1,22 ແສນແມັດກ້ອນ ມີມູນຄ່າ 64 ລ້ານກ່ວາໂດລາສະຫະລັດ.

ຮຽບຮຽງ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ
ຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ