ນັ່ງໆນອນໆລະວັງພະຍາດຈະຖາມຫາ…

0
95
Ireland --- Sleepy woman leaning her head on the table --- Image by © Wavebreak Media Ltd./Corbis

ຄົນໃນໂຕເມືອງມັກນັ່ງລົດ, ຂຶ້ນລິຟ ແລ້ວກໍ່ນັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງການມື້ລະຫລາຍໆຊົ່ວໂມງ ເມື່ອເລີກວຽກກັບເຮືອນກໍ່ໃຊ້ເວລານັ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ຫລື ໂທລະພາບດົນໆໄປກໍ່ເຈັບປ່ວຍ ທັງນີ້, ຈາກການສືກສາຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພ (TK) ຮ່ວມກັບສະຖາບັນ F.A.Z ໃນປະເທດເຢຍລະມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ຫລື ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍມັກເຈັບປ່ວຍໂດຍອາການປວດຫລັງ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ເບົາຫວານ, ນ້ຳໜັກເກີນມາດຕະຖານ, ອາການຊຶມເສົ້າ ແລະ ອື່ນໆ.


ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າມີຄົນປະມານ 28 ລ້ານຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອຈາກການນັ່ງໝົດມື້ ແລະ ຂາດການອອກກຳລັງກາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາດສະດາຈານ ດຣ. ມາຕິນ ຮັນເລີ ແພດການກິລາ ຈຶ່ງແນະນຳວ່າ: ໃຫ້ເລີ່ມຈາກການເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍໜ້ອຍໆກ່ອນ ເຊັ່ນ: ຍ່າງຂຶ້ນ – ລົງຂັ້ນໄດ ແທນການໃຊ້ລິຟ, ຍ່າງຫລິ້ນ, ຍ່າງຈາກປ້າຍລົດເມໜຶ່ງປ້າຍໄປຫາອີກໜຶ່ງປ້າຍ ກໍ່ຈະເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນນັກກິລາທັນທີ.


ການໄດ້ອອກກຳລັງກາຍໜ້ອຍໆກໍ່ມີປະໂຫຍດກັບຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ຄົນເຈັບປ່ວຍຊ້ຳເຮື້ອ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ສວາຍເກີນໄປທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ມື້ນີ້ ເພາະຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ເຮັດໂຕເອງໃຫ້ຫ້າວຫັນຢູ່ຕະຫລອດຈະສາມາດຫລີກເວັ້ນພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ຍັງ ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດໄດ້ນຳອີກ ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນອອກກຳລັງເພື່ອເປັນຢາປິ່ນປົວພະຍາດ ປຽບດັ່ງຢາທີ່ເຮົາຕ້ອງກິນເປັນປະຈຳ.


ຂອບໃຈທີມາ:teen.mthai.com