ບໍ່ຢາກເປັນຄົນຕຸ້ຍຄວນເຊົາກິນແປ້ງນົວ…

0
156

ຈາກການວິໄຈຄົ້ນຄ້ວາຂອງຕ່າງປະເທດບົ່ງບອກວ່າການກິນອາຫານທີ່ໃສ່ແປ້ງນົວຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ກິນຕຸ້ຍຂຶ້ນ.


ຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ທົດລອງກັບຄົນຈີນທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ ຈຳນວນ 750 ຄົນ, ອາຍຸລະຫ່ວາງ 40 – 49 ປີ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານເຂດພາກໃຕ້ກັບພາກເໜືອຂອງປະເທດຈີນ ສ່ວນຫລາຍປຸງແຕ່ງອາຫານກິນເອງ ກັບບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນອາຫານສຳເລັດຮູບ ປະມານ 82 ເປີເຊັນໃຊ້ແປ້ງນົວ ໂດຍຄອບຄົວທີ່ໃຊ້ແປ້ງນົວຫລາຍມີຈຳນວນຄົນຕຸ້ຍຫລາຍເປັນ 3 ເທົ່າຂອງຄົນທີ່ບໍ່ໃຊ້ແປ້ງນົວ.


ທັງນີ້ໄດ້ເອົາການອອກກຳລັງກາຍ, ຈຳນວນກາລໍຣີທີ່ກິນ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆມາຄົ້ນຄ້ວານຳແລ້ວຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງການກິນແປ້ງນົວກັບຄວາມຕຸ້ຍນີ້ຮູ້ກັນໃນສັດທົດລອງມາດົນນານແລ້ວ, ແຕ່ຫາກໍ່ມາຮູ້ໃນຄົນ.


ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກເກີນແລ້ວ ແປ້ງນົວຍັງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ນຳອີກ ທາງທີ່ດີຫາກຫລີກເວັ້ນໄດ້ກໍ່ຄວນຈະຫລີກເວັ້ນແປ້ງນົວ ເຖິງວ່າອາຫານຈະແຊບຂຶ້ນ, ແຕ່ກໍ່ທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງທ່ານແນ່ນອນ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: www.dek-d.com