ຂີ້ໝິ້ນ ສະໝຸນໄພ ທີ່ໃຊ້ມາແຕ່ບູຮານນະການ ດີແທ້ໆ

ຂີ້ໜີ່ນເປັນໜື່ງພືດສະໝູນໄພທີ່ມີສັບພະຄູນອັນລົ້ນເຫຼືອ, ໂດຍທົ່ວໄປພູມປັນຍາທາງທ້ອງຖີ່ນບອກວ່າເປັນຢາຂັບໄລ່ສານຜິດໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຮັກສາກະເພາະອາຫານໂດຍວີທີິການຕົ້ມນ້ຳດື່ມ ຫຼື ບົດມູນໆເຮັດເປັນລູກກອນ, ກີນເປັນປະຈຳ.

ຊ່ວຍໃນການຮັກສາມາດແຜ່ທີ່ເກິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ໂດຍບົດໃຫ້ມູນແລ້ວມາຖາໃສບາດແຜ. ທາງດ້ານການແພດໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າວ່າສານທີ່ຢູ່ໃນຂີ້ໜີ່ນສາມາດຢັບຢັ້ງພະຍາດມະເຮັງໄດ້, ບັງຄັບໃຫ້ຈຸລັງຂອງມະເຮັງບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້.

ນອກນັ້ນຍັງປ້ອງກັນມະເຮັງຕ້ອງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ, ມະເຮັງເຕົ້ານົມ, ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່. ມີການສຶກສາພົບວ່າ ການກີນຂີ້ໜີ່ນຕາມເວລາທີ່ອະໄວຍະຕ່າງໆກຳລັງເຮັດວຽກຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂີ້ໜີ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍວີທີກີນຂີ້ໝີ່ນຄວນຕາເວລາຕໍ່ໄປນີ້ຕາມການຮັກສາ:

• ເວລາ 03.00-05.00 ໂມງ ຊ່ວງເວລາຂອງປອດ ຫາກກີນຊ່ວງເວລານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການບຳລູງປອດຊ່ວຍໃຫ້ປອດແຂງແຮງ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູຄູ້ມກັນໃຫ້ຜີວໜັງ ແລະ ຊ່ວຍເລື່ອງພູແທ້ຫານໃຈບໍ່ສະດວກ.

• ເວລາ 05.00-07.00 ໂມງ. ຊ່ວງເວລາຂອງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ຊ່ວຍແກ້ປັນຫາລຳໄສ້ໃໃຫ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຂັບຖ່າຍບໍ່ເປັນເວລາ ຫຼື ກີນຢາຖ່າຍມາດົນ ຫາກກີນຂີ້ໜີ້ນໃນຊ່ວງນີ້ຈະຊ່ວຍຟື້ນຟູປາຍປະສາດຂອງລຳໄສ້ໃຫຍ່ໃຫ້ບີບຫັດຕົວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂັບຖ່າຍໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ ຊ່ວຍແກ້ປັນຫາສຳໄສ້ໃຫຍ່ຂັບຖ່ານນ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດລິດສະດວງທະວານ ແລະ ມະເຮັງລຳໄສ້ໄດ້ອິກດ້ວຍ ຫາກກີນພ້ອມກັບໂຍເກີດ ນ້ຳເຜີ້ງ ນົມສົດ ໝາກນາວ ຫຼື ນ້ຳອຸ່ນ ຈະຊ່ວຍຊະລ້າງຜິວໜັງລຳໄສ້ໃຫ້ສະອາດໄດ້.

• ເວລາ 07.00-09.00 ໂມງ. ຊ່ວງເວລາຂອງກະເພາະອາຫານເຮັດວຽກຈະຊ່ວຍລົດອາການທ້ອງອືດ ທ້ອງເຟີຈຸສຽດແໜ້ນທ້ອງ ແລະ ຍັງຊ່ວຍແກ້ອາການປວດເຂົ່າ, ຂາຕືງ, ບຳລຸງສະໝອງປ້ອງກັນພະຍາດຄວາມຈຳເສື່ອມໄດ້ອິກດ້ວຍ, ຈະຊ່ວຍແກ້ປັນຫານເລື່ອງກະເພາະອາຫານທີ່ເກີດຈາການກີນອາຫານບໍ່ເປັນເວລາ ແລະ ຍັງລົດອາການທ້ອງອືດຈຸດແໜ້ນ, ປວດເຂົ່າ, ຂາຕືງ, ຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມຈຳເສື່ອມໄດ້.

• ເວລາ 09.00-11.00 ໂມງ ຊ່ວງເວລານີ້ມ້າມ ຊ່ວຍແກ້ໄຂປັນຫາເລື່ອງນ້ຳເຫຼືອງເສຍ, ມີແຜບໍລີເວນ ບັນເທົາອາການຂອງພະຍາດເບົາຫວານ ພະຍາດເກົາ, ການອ້ວນເກີນໄປ ຫຼື ຈ່ອຍເກີນໄປ.
• ເວລາ 11.00-13.00 ໂມງ ຊ່ວງເວລາຂອງຫົວໃຈ ຊ່ວຍບຳລຸງຫົວໃຈໃຫ້ມີຄວາມສຸຂະພາບດີ.
• ເວລາ 15.00-17.00 ໂມງ ຊ່ວງເວລາຂອງກະເພາະປັດສະວະ ຊ່ວຍບຳລູງຫູລູດກະເພາະປັດສະວັະໃຫ້ແຂງແຮງ ແກ້ອາການລົງຂາວ ແລະ ການທຳໃຫ້ເຫື່ອອອກໃນຊ່ວງເວລານີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂັບສານຜິດອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

• ເວລາ 17.00 ໂມງ ຈົນເຖີງເວລາເຂົ້ານອນ ການກີນຂີ້ໜີ່ນໃຫ້ຊ່ວງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຈຳດີຂື້ນ ເມື່ອຕີ່ນນອນຈະບໍ່ອ່ອນເພ້ຍ ການຂັບຖ່າຍກໍ່ຈະດີຂື້ນດ້ວຍ.