ລາຍລະອຽດລົດຕໍາກັນປີ້ນ ທີ່ ເມືອງໄຊພູທອງ ເຈັບ 33 ຄົນ (4/1/2019)

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 04/01/2019 ເວລາປະມານ12:45 ນາທີ ໜ່ວຍກຸ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດເຂົ້າເບີສຸກເສິນວ່າມີອຸປະຕິເຫດລົດຮຸ່ນໄດກັບລົດຮຸ່ນໄດຕຳກັນ ເຂດເສັ້ນທາງ ບ້ານ ສາຍລົມເຢັນ ເມືອງ ໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້

33 injuries Severely accident in Savannakhet, LaosJan 4, 2019

Posted by Television on Friday, January 4, 2019

ລາຍງານໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເມື່ອທາງທີມງານເຖິງຈຸດເກີດເຫດໄດ້ພົບຜູ້ບາດເຈັບທັງຫມົດ33ຄົນ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ຄື :ຍີງ 19 ເດັກຍີງ 2ຊາຍ 14 ຄົນເດັກຊາຍ 6 ລາຍຊື່ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

1 . ນາງ ອາແພມ ອາຍຸ3ປີ ບ້ານ ປົງນາລາງ ເມືອງຊົນບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ- ອາການແຜຖະຫລອກຕາມໃບຫນ້າ ມີສະຕິດີ,
2 . ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ອາການຫ້ອງICU ບໍ່ມີສະຕິ

3. ນາງ ເຊື່ອນ ອາຍຸ27ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ເມືອງຊົນບູລີ ອາການກະທົບຫົວ ບາດແຜຖະຫລອກຕາມໂຕ ມີສະຕິ

ລາຍງານໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

4. ທ້າວ ແຮ້ມ ອາຍຸ 13 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການແມ່ນມີບາດແຜຖະຫລອກຕາມຕົນໂຕ

5. ນາງ ສັນແກ້ວ ອາຍຸ 34 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການແມ່ນມີແຜຖະຫລອກທີ່ໃບຫນ້າມີສະຕິ

6 .ທ້າວ ພຸນ ອາຍຸ 10 ປີ ບ້ານ ປົງນາລາງ ອາການມີແຜຖະຫລອກທີ່ໃບຫນ້າ

7 . ນາງ ອອນຈັນ ອາຍຸ 45 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການ ແຜຖະຫລກທີ່ຫນ້າ ບາດແຜຈີກບໍລິເວັນຫົວ ກະທົບຫົວ ບໍ່ມີສະຕິ

ລາຍງານໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

8 .ນາງ ຈັນສະຫມອນ ອາຍຸ 28 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາງລາງ ອາການກະທົບຫົວ

9 .ທ້າວອວຍພອນ ອາຍຸ 22 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ແຜຖະຫລອກ ໃບຫນ້າມີສະຕິດີ

10 . ນາງ ຈັນດາ ອາຍຸ 37 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການ ແຜຖະຫລອກທີ່ມືແລະ ໃບຫນ້າ ມີສະຕິ

11 . ທ້າວ ຝັນດີ ອາຍຸ 4 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການແຜຖະຫລອກ ຕາມໃບຫນ້າ ເໝື່ອຍແລະ ມີອາການຕົວສັນ

ລາຍງານໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

12 .ທ້າວ ທາ ອາຍຸ 52 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການເຈັບສັນຫລັງ ແລະ ບາດແຜຖະຫລອກທີ່ແຂນ ມີອາການເຫມື່ອຍ

13 .ນາງອຸ່ນໃຈ ອາຍຸ 22 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການແຜຖະຫລອກທີ່ໃບຫນ້າ ມີສະຕິດີ

14 .ນາງຄຳມວນ ອາຍຸ 30ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການແຜຖະຫລອກ ຕາມຕົນໂຕ ມີສະຕິດີ

15. ນາງບຸນທອນ ອາຍຸ 22 ປີ ບ້ານປົ່ງນາງລາງ ອາການ ກະທົບຫົວ ແຜຖະຫລອກທີ່ມືໃບຫນ້າ

ລາຍງານໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

16. ທ້າວທອງຫລ້າ ອາຍຸ 60 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາງລາງ ອາການຖະຫລອກຕາມຕົນໂຕ ແລະ ໃບຫນ້າ ມີສະຕິ

17. ນາງ ສຸກັນຍາ ອາຍຸ 11 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການທົບຫົວ ມີບາດແຜຈີກໃຫ່ຍ ບໍ່ມີສະຕິ

18 .ນາງ ແກ້ວ ອາຍຸ 20 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງກະທົບຫົວ ມີສະຕິ

19. ແມ່ເຖົ້າມູນ ອາຍຸ 57 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ມີອາການກະທົບຫົວຫົວເຫມື່ອຍບໍ່ມີສະຕິ

ລາຍງານໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

20. ທ້າວແຄນ ອາຍຸ 5 ປີ ເດັກ ກະທົບຫົວ ແຜຈີກໃຫ່ຍຍູ່ບໍລິເວນໃບຫນ້າ

21 .ທ້າວ ພີມະສອນ ອາຍຸ 3 ປີ ເດັກ ບ້ານປົ່ງນາງລາງ ກະທົບຫົວ ແລະ ມີບາແຜບົນໃບຫນ້າ

22 .ນາງຄຳຜາຍ ອາຍຸ 38 ປີ ບ້ານ ປົງນາລາງ ອາການ ກະທົບຫົວ

23. ນາງ ຄອນ ອາຍຸ 20 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການ ແຜຈີກໃຫ່ຍບໍລິເວນໃບຫນ້າ

24 . ນາງ ສີໂພ ອາຍຸ 38ປີ ມີອາການກະທົບຫົວ ປະຊາຊົນບ້ານ ປົ່ງນາລາງ

ລາຍງານໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

25. ນາງ ແຕວ ອາຍຸ 20 ປີ ປະຊາຊົນບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການ ແຜຈີກໃຫ່ຍບໍລິເວນໃບຫນ້າ

26. ນາງ ແກ້ວ ອາຍຸ 30 ປີ ປະຊາຊົນບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ແຜຈີກໃຫ່ຍບໍລິວນຊ້າງຊ້າຍ ກະທົບຫົວບໍມີສະຕິ

27. ທ້າວ ສີທອນ ອາຍຸ 25 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາງລາງ ອາການ ແຜຈີກໃຫຍ່ ທີ່ແຂນຂ້າງຂວາ

28 .ທ້າວ ຊີມ ອາຍຸ 5 ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການ ກະທົບຫົວບາດແຜ

ລາຍງານໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

29. ບໍຮູ່ຊື່ ຂໍ້ມູນ ເພດຍີງ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ບາດແຜຈີກຂາດທີ່ໃບຫນ້າ

30. ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ເພດຍີງ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການບໍມີສະຕິກະທົບຫົວ

31 .ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ເພດຍີງ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການບໍມີສະຕິກະທົບຫົວ

32 .ທ້າວ ເຄັງ ອາຍຸ 45ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການເຫມື່ອຍແຜຖະຫລອກ

ລາຍງານໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

33. ນາງ ຕຸຍ ອາຍຸ 30ປີ ບ້ານ ປົ່ງນາລາງ ອາການ ແຜຖະຫລອກມີສະຕິ

ລວມຄົນເຈັບທັງຫມົດ 33 ຄົນຊາຍ 14 ຄົນ ລວມເດັກຊາຍ 6 ຄົນຍີງ 19 ລວມເດັກຍີງ 2 ຄົນ

ດັ່ງນັ້ນທາງ ອາສາສະຫມັກກູ້ຊິບ-ກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດ ພວກເຮົາໄດ້ ໃຫ້ການປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫລືອ ອອກລົດສຸກເສິນທັງຫມົດ4ຄັນ ແລະ ລົດໂຮງຫມໍ ເມືອງ ສອງຄອນ ໄດ້ເຂົ້າການຊ່ວຍເຫລືອ ປະຖົມພະຍາບານ ແລ້ວນຳສົ່ງໂຮງຫມໍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ລາຍງານໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


ອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ລົດຮຸ່ນໃດທັງ 2 ຄັນ

ອຸປະຕິເຫດ, ເຈັບປ່ວຍແຈ້ງເຫດສຸກເສິນໂທ020 2828-5454020 9898 – 5454

ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງໜ່ວຍກຸ້ໄພ ສະຫັນນະເຂດ

_________________________________________
ຕອນນີ້ພວກເຮົາຂາດເຂີນດ້ານອຸປະກອນປະຖົມພະຍານບານ ແລະ ນ້ຳມັນລົດອອກເຫດ ດ່ວນ ….!

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອນຳທ່ານໃຈບຸນເຮັດບຸນສ້າງກຸສົນຊ່ວຍຊີວິດຄົນ
ທ່ານໃດທີ່ມີຈິດໃຈບຸນຢາກປະກອບສ່ວນເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງກູ້ໄພດ້ານມະນຸດສະທຳນຳພວກເຮົາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມທ່ານສາມາດບໍລິຈາກແລະອຸປະຖຳໄດ້ ທາງພວກເຮົາຍັງບໍ່ພຽງພໍໃນດ້ານເຄື່ອງປະຖົມພະຍາບານເຊັ່ນ :


– ຜ້າບັ້ງຢືດນ້ອຍແລະໃຫຍ່- ກ໋ອມແປັດ- ສາຍອົກຊີ- ນຳ້ເກືອລ້າງບາດ- ສະກ໋ອດຕິດບາດແຜ- ຜ້າປິດປາກ- ຖົງມື- ຢາດົມນຳ້ມັນແດງ
– ນຳ້ມັນລົດ ເພື່ອໃສ່ອອກເຫດແຕ່ລະຄັ້ງ ຍັງຂາດເຂີນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ “
– ປະຈຸບັນນີ້ອຸບັດຕິເຫດກໍເກີດຂື້ນຫລາຍບາງຄັ້ງກໍໄກພໍສົມຄວນໃນການອອກເຫດແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໝັກໃຈເຂົ້າມາເຮັດແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະສູ້ຊົນເຕັມທີ່ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວເພື່ອປະຊາຊົນແລະເພື່ອສັງຄົມ…


ບຸນໃດທີ່ທ່ານສ້າງຂໍໃຫ້ບຸນນັ້ນຈົ່ງເປັນປາລະມີແກ່ທ່ານພ້ອມທັງຄອບຄົວຈົ່ງສຸກກາຍສຸກໃຈປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບນາໆປະການເຄາະເຂັນຈັງໄລອັບປີທຸກຢ່າງຈົ່ງຫາຍໄປ ນັບແຕ່ຈາກນີ້ໄປຂໍໃຫ້ທ່ານມີແຕ່ໂຊກກັບໂຊກສຸຂະພາບແຂງແຮງອາຍຸໝັ້ນຂັວນຍືນດ້ວຍເທີ້ນ

———————————–
ເລກບັນຊີ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ

030110001411817001

VICTIM ASSISTANCE FOUNDATION OF SAVANNAKHAE PROVNCE
ທ່ານໃດທີ່ຢາກມີສ່ວນຮ່ວມບໍລິຈາກອຸປະຖຳສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້

ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ ທີ່ເບີ :020 2828-5454 020 9898-5454 ໜ່ວຍກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດ

————————————-