ມົນລະພິດໃນອາກາດທຳລາຍສະໝອງລູກ…

0
50

ທີມງານວິໄຈພາຍໃຕ້ການນຳຂອງແພດແບຣດລີ ປີເຕີສັນ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນເພື່ອການພັດທະນາຈິດໃຈ ປະຈຳໂຮງໝໍ ເດັກແຫ່ງລອສແຈງເຈີລິສ ເຜີຍແຜ່ຜົນງານວິໄຈຫລ້າສຸດ ໃນວາລະສານ ຈາມາ ໄຊເຄຍທຣີ ລະບຸວ່າ: ມົນລະພິດປົກກະຕິທົ່ວໄປບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຄັວນຈາກລົດ ຫລື ຄັວນຈາກໂຮງງານ ຕະຫລອດຮອດຄັວນຢາສູບ ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບສະໝອງຂອງລູກໃນທ້ອງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຊີ້ນສະໝອງສີຂາວໃນສະໝອງເດັກຫົດນ້ອຍລົງ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຂະບວນການພັດທະນາການຂອງເດັກນັບແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງຈົນຕິດໂຕໄປຕະຫລອດຊີວິດ ໂດຍສານພິດທີ່ຢູ່ໃນອາກາດ ເຊິ່ງເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ທີ່ບໍ່ສົມບູນຂອງສານຊີວະພາບ ເຊັ່ນ: ການເຜົາໄໝ້ຂອງເຊື້ອໄຟໃນເຄື່ອງຈັກ ເປັນຕົ້ນ.


ໂດຍຈາກການທົດລອງໃນເດັກທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີລະດັບມົນລະພິດຕ່າງກັນ ແລ້ວສະແກນສະໝອງພົບການສະແກນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສານຊີ້ນສະໝອງສີ ຂາວໃນພາກສ່ວນກະໂຫລກເບື້ອງຊ້າຍມີປະລິມານຫລຸດລົງເມື່ອປຽບທຽບກັບປະລິມານໃນສະໝອງຂອງເດັກທົ່ວໄປ ສະໝອງພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວມີໜ້າທີ່ໃນການຄວບຄຸມການຮຽນຮູ້ພາສາ, ການຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈເລື່ອງຕ່າງໆ ໄປຈົນເຖິງພຶດຕິກຳການສະແດງອອກ, ຂັ້ນຕອນພັດທະນາການຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານພັດທະນາການບາງເລື່ອງຕາມມາ.
ທີມນັກວິໄຈບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າເປັນຍ້ອນສາເຫດໃດສະໝອງເບື້ອງຊ້າຍຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກ່ວາ, ແຕ່ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສວ່າເປັນຍ້ອນເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສານພິດໃນອາກາດນັບແຕ່ເລີ່ມຂະບວນການທາງຊີວະເຄມີໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດສຸດຂອງການຖືພາ ເຊິ່ງໜ້າຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ສະໝອງຂອງລູກພັດທະນາອອກມາບໍ່ເທົ່າກັນໜ້ອຍໜຶ່ງລະຫ່ວາງເບື້ອງຊ້າຍກັບເບື້ອງຂວາ.

ໂດຍທີມນັກວິໄຈພົບວ່າ: ຍິ່ງລະດັບມົນລະພິດໃນອາກາດທີ່ຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ຮັບສູງເທົ່າໃດ ປະລິມານຂອງຊີ້ນສານສະໝອງສີຂາວ ຍິ່ງໜ້ອຍລົງຫລາຍເທົ່ານັ້ນ ພ້ອມກັນນັ້ນເດັກນ້ອຍກໍ່ຍິ່ງມີບັນຫາໃນດ້ານພຶດຕິກຳ ແລະ ບັນຫາດ້ານພັດທະນາການຫລາຍຂຶ້ນເປັນເງົາຕາມໂຕ. ສິ່ງສຳຄັນກ່ວານັ້ນ ທີມນັກວິໄຈຍັງພົບຕື່ມວ່າຈາກການທົດລອງໃນກຸ່ມໂຕຢ່າງເມື່ອາຍຸ 5 ປີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນນຳວ່າມົນລະພິດໃນອາກາດບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະໝອງຂອງເດັກນັບແຕ່ກ່ອນຈະເກີດເທົ່ານັ້ນ ຫລັງເກີດແລ້ວເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມມີມົນລະພິດໃນອາກາດສູງກໍ່ຍິ່ງມີສານສີຂາວໃນສະໝອງໜ້ອຍລົງຕື່ມອີກ ແລະ ມີບັນຫາເລື່ອງພຶດຕິກຳ ແລະ ພັດທະນາການຫລາຍຂຶ້ນໄປຕະຫລອດຊີວິດຂອງເດັກນຳອີກ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com