ລັດຖະບານປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ/ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນລາວ

ຂປລ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7 ມັງກອນ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ມີຢູ່ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຫລື ມີມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ເໝາະສົມ.

ພາບ: ຂປລ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາສໍາຄັນທີ່ປະຊາຊົນຮ້ອງທຸກ ແລະ ຕ້ອງຕິດຕາມນໍາກັນວ່າ ການແກ້ໃຂແຮງງານຕ່າງດ້າວ/ຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາຫາກິນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍອາຊີບ ທີ່ຖືກສະຫງວນໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ໃຫ້ຄົນລາວ ບັນດາແຮງງານຕ່າງດ້າວ/ຕ່າງປະເທດ ກໍ່ເຮັດ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເກີດມີບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ສັງຄົມ ກໍາລັງຕ້ອງການ ໃຫ້ລັດຖະບານ ມີການຈິງຈັງໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງປະຊາຊົນລາວ ດັ່ງຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ: ພັກນໍາພາ, ລັດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ ຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ພາບ: ຂປລ
ພາບ: ຂປລ