ຮັບຝາກລົດ ແຕ່ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ! 1510 ຈະເຮັດຈັ່ງໃດ?

ກາຍເປັນບັນຫາ ທີ່ຜູ່ຄົນໃນສັງຄົມຕ່າງ ວິພາກວິຈານ ກັບການບໍລິການຝາກລົດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລາວ, ທັງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕາມງານບຸນຕ່າງໆ. ເພາະນອກຈາກບັນຫາ ຄ່າຝາກລົດທີ່ແພງ ແລ້ວ ຍັງພົບບັນຫາ ການບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີໃດໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລົດ.

ປີ້ຝາກລົດ

ດັ່ງປີ້ຝາກລົດບຸນກິນຈຽງ ຂ້າງທີງ ທີ່ບອກວ່າ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອດ ຕໍ່ການເສຍຫາຍຂອງລົດ ແລະ ສິ່ງຂອງມີຄ່າຕ່າງໆໃນລົດ. ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າລົດເສຍກະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ລົດຖືກທຸບ ເອົາຊັບສິນກໍ່ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ. ເພາະສະນັ້ນ, ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງ ໜ່ວຍງານປົກປ້ອງຜູ່ບໍລິໂພກ 1510 ຈົ່ງມີມາດຕະກາດ ທີ່ຊັດເຈນ ກັບທຸລະກິດ ຝາກລົດ, ຖ້າຝາກລົດເອົາເງິນ ແລ້ວ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບແບບນີ້ ຈະຖືກຕ້ອງບໍ່? ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບັນຫານ້ອຍໆນີ້ ທາງໜ່ວຍງານ 1510 ຈະຊ່ວຍປະຊາຊົນ ແລະ ແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ.

ບັນຫາທີ່ສອງແມ່ນການເອົາສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເຊັ່ນບ່ອນຈອດລົດແຄມທາງ, ແຄມວັດ ແລະ ອື່ນ ທີ່ເປັນບ່ອນສາທາລະນະ ມານັ່ງເຝົ້າ ແລ້ວເກັບເງິນ. ອັນນີ້ ກໍ່ເຫັນວ່າ ບໍ່ເໝາະສົມ. ຖ້າອັນໃດທີ່ເປັນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ກໍ່ບໍ່ຄວນເກັບເງິນ, ຖ້າຈະເກັບ ກໍ່ຄວນມີການເກັບທີ່ ໂປ່ງໃສ ແລະ ເງິນຕ້ອງເຂົ້າສ່ວນລວມ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຝາກບັນຫານີ້ດ້ວຍ.