ວິທີຟັງເພງໃຫ້ເກັ່ງພາສາອັງກິດ…

0
39

ການຝຶກພາສາອັງກິດໂດຍການຟັງເພງເປັນອີກໜຶ່ງວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍ ເພາະນອກຈາກຈະໄດ້ຝຶກຟັງປະໂຫຍກພາສາ ອັງກິດແລ້ວ ຍັງເປັນການຮຽນຮູ້ວິທີອອກສຽງນຳອີກ ແລະ ກໍ່ບໍ່ໜ້າເບື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ໄດ້ດົນຂຶ້ນ.

-ຫາແຫລ່ງເພງ: YouTube ແລະ Vimeo ພຽງແຕ່ 2 ເວັບໄຊນີ້ກໍ່ມີເພງດີໆໃຫ້ເລືອກຟັງຢ່າງບໍ່ຫວາດບໍ່ໄຫວ ຫລື ຫາກ ຢາກຟັງເພງແບບມ່ວນໆ ຂໍແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບ Spotify ໂປຣແກຣມຟັງເພງອອນລາຍປະສົມໂຊຊຽວເນ໊ດເວີກ ຫລື FluentU ເວັບໄຊທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນພາສາຜ່ານວີດີໂອ ຫລື ເພງໂດຍສະເພາະ.

-ເລືອກເພງໃຫ້ເໝາະສົມ: ການເລືອກເພງທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບການຝຶກໄດ້ດົນຂຶ້ນ ທັງນີ້ກ່ໍຄວນເລືອກເພງທີ່ໃຊ້ພາສາບໍ່ງ່າຍ ຫລື ຍາກຈົນເກີນໄປ ແນະນຳວ່າຄວນເລີ່ມຝຶກຈາກເພງປ໊ອບ ເພາະສ່ວນຫລາຍຈະເປັນເພງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ, ຄວາມໂຣແມນຕິກ, ໃຊ້ຄຳສັບງ່າຍໆ ຈາກນັ້ນເມື່ອຊຳນານຫລາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງຄ່ອຍແຕກສາຂາໄປຝຶກຈາກເພງປະເພດອື່ນໆທີ່ກ້ວາງຂຶ້ນ.

-ຮ້ອງເພງຕາມເນື້ອທີ່ໄດ້ຍິນ: ເວລາຮ້ອງນຳຂໍໃຫ້ຮ້ອງຢ່າງເຕັມສຽງ ແລະ ເໜັງປາກຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອເປັນການຝຶກກ້າມຊີ້ນຮີມສົບ ເພາະພາສາອັງກິດມີການໃຊ້ກ້າມຊີ້ນຮີມສົບຫລາຍກ່ວາພາສາລາວ ຝຶກເລື້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ສຳນຽງເຮົາໃກ້ຄຽງກັບເຈົ້າຂອງພາສາຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

-ຮ້ອງເພງຈາກຄວາມຈື່ຈຳ: ເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ຝຶກພາສາອັງກິດມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວຈົນຊຳນານໃນລະດັບໜຶ່ງ ເລີ່ມຈື່ຈຳເນື້ອຮ້ອງຂອງບາງເພງໄດ້ແດ່ແລ້ວ ຢູ່ວ່າງໆກໍ່ຝຶກຮ້ອງເພງເປັນພາສາອັງກິດແບບບໍ່ເບິ່ງເນື້ອເພງເບິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາລຶ້ງກັບການໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຫລາຍຂຶ້ນ.

-ຟັງເພງໃໝ່ທີ່ລະດັບຍາກຂຶ້ນ: ເພື່ອການຝຶກຝົນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຄວນທ້າທາຍໂຕເອງໂດຍການເລືອກເພງທີ່ລະດັບຍາກຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ສຳນວນ ແລະ ຄັງຄຳສັບໃໝ່ໆເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນນຳ ຖ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລືອກເພງຕາມລຳດັບຄວາມຍາກງ່າຍແນວໃດດີ FluentU ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້.

ການຟັງເພງກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈພາສາ ແລະ ອອກສຽງໄດ້ດີອີດດ້ວຍ

ຂອບໃຈທີ່ມາ: .blogspot.com