ຕ່າຍ ອໍລະໄທ ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ ໃສ່ບາດ ທີ່ດອນແດງ ທ່ອງທ່ຽວທົ່ວລາວ

0
1005

ສະບາຍດີດອນເເດງ ຈາກສາວ ຕ່າຍ ອໍລະໄທ ກັບ ໄທບ້ານ ຜູ້ໜ້າຮັກ ???

ພາບໂດຍ: Chan Keomanyvong