ໂທລະໂຄ່ງ ຮ່ວມກັບ ທຄຕລ ໂຄງການ One Heart ມອບເງິນ 38 700 000 ກີບ ຊ່ວຍບ້ານສັນແຟນ ເມືອງຄໍາ ແລ້ວ!

#ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ

ໄຟໄໝ້ບ້ານສັນແຟນ ເມືອງ ຄໍາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ໂທລະໂຄ່ງ ໄດ້ຕາງໜ້າແກ່ຜູ້ໃຈບຸນທີ່ໄດ້ຮ່ວມບໍລິຈາກ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄຟໄໝ້ ບ້ານ ສັນແຟນ, ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຜ່ານ BCEL One Heart ຈໍານວນ 500 ທ່ານ ລວມມູນຄ່າ 38.700.000 ກີບ (ສາມສິບແປດລ້ານເຈັດແສນກີບຖ້ວນ) ເຊິ່ງໄດ້ຈັດພິທີມອບ ໃນວັນທີ 18/05/2018 ຕາງໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ ຮັກສາການ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ທັງເປັນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ເງິນບໍລິຈາກດັ່ງກ່າວນີ້ຄະນະຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈະສົມທົບກັບເງິນບໍລະຈາກຈາກພາກສ່ວນ ອື່ນເພື່ອປະກອບໃນການປຸກສ້າງທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ຈັດສັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພຄັ້ງນີ້.

BCEL One Heart ເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ ທຄຕລ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ ການບໍລິຈາກກໍ່ງ່າຍ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຜູ້ທີ່ບໍລິຈາກກໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການບໍລິຈາກຂອງຕົນຈະເຖິງມືຜູ້ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼືອແທ້.

ທ່ານກໍ່ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມແບ່ງປັນນໍ້າໃຈຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ຜ່ານ BCEL One Heart ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໄດ້ BCEL One Heart ຫົວໃຈດວງດຽວກັນ (ສະດວກວ່ອງໄວໂປ່ງໃສ) ຂໍ້ມຸນເພີ່ມເຕີມ: Website: www.oneheart.la

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມບໍລິຈາກ: https://bcel.la:8094/projects/sanfan

#BCEL #OneHeart #ບ້ານສັນແຟນ #ໄຟໄໝ້