ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໄພງຽບທີ່ຜູ່ຍິງຫຼາຍຄົນປະເຊີນຢູ່ (ຊົມຄລິບ)

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ ຖືເປັນບັນຫາທີ້ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ລົບລ້າງຈາກສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບສິດທິອັນຊອບທໍາ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍຄສາມປອດໄພ.

ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຈາກສະຖາບັນຄອບຄົວ ເປັນໄພງຽບໆ ທີ່ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນປະເຊີນຢູ່, ນອກນີ້ກໍ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຈາກຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ຄ້າປະເວນີ.

ປະສົບການຈາກ ແມ່ຍິງໃນ 5 ຄລິບຂ້າງລຸ່ມສະທ້ອນບັນຫາ ທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຈິງຈັງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ແມ່ຍິງ ກັບຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ຕ່ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ

Bike for her 2018

ທ່ານເຄີຍພົບເຫັນບັນຫາຫຍັງແນ່ທີ່ເກີດຄວາມຮູນແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງ? ນີ້ຄືເລື່ອງຈິງທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນເຮົາມາຮ່ວມໃຈກັນສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນງານແຂ່ງລົດຖີບ Bike for her 2018 ເພື່ອການກຸສົນ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2018 ທີ່ຈະເຖິງນີ້• ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການຈັດງານ Bike for Her- ສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ- ລະດົມທຶນຮອນຈາກສັງຄົມ ເພື່ອບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ- ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນຫັນມາອອກກຳລັງກາຍ ໃສ່ໃຈສຸຂະພາບ ເປັນຮູບແບບການອອກກຳລັງກາຍຂອງທຸກເພດທຸກໄວ- ຈຸດປ່ອຍໂຕ ແລະ ເສັ້ນໄຊຈະມີກິດຈະກຳທີ່ເປັນກັນເອງເຊັ່ນ: ເກມ, ດົນຕຣີ, ຮ້ານຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນງານ, ອາຫານເບົາ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ພື້ນທີ່ໄວ້ໂອ້ລົມກັນ.

Posted by Bike For Her on Thursday, January 18, 2018

ຕອນ 1

ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ EP.01

"ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮັກ"#ເລື່ອງຈິງ ຂອງແມ່ຍິງທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມາຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຂົ້າສູ່ອ້ອມກອດອັນອົບອຸ່ນ ຂອງສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

Posted by Bike For Her on Friday, February 9, 2018

ຕອນ 2

ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ EP.02

"ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮັກ" (ຕອນ2)#ເລື່ອງຈິງ ຂອງແມ່ຍິງທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມາຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຂົ້າສູ່ອ້ອມກອດອັນອົບອຸ່ນ ຂອງສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍເຮົາຂໍເປັນສື່ກາງ ເພື່ອບອກໃຫ້ສັງຄົມຮູ້ວ່າ ຍັງມີຜູ້ຍິງຈຳນວນໜຶ່ງ ພວມຖືກທຳຮ້າຍ ໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ທຸກທໍລະມານ ແລະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ#ຢຸດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ#BikeforHer

Posted by Bike For Her on Sunday, February 11, 2018

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດໂປຣພິເສດຂອງ KIA

ຕອນ 3

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ EP.03

"ເຫຍື່ອ" ການແຕ່ງດອງ ຫຼື ການຄ້າມະນຸດ?ອີກຮູບແບບໜຶ່ງຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ#ເລື່ອງຈິງ: ບົດສຳພາດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ "ລູກສາວ" ທີ່ຖືກຂູດຮີດແຮງງານຈາກຄອບຄົວ ຖືກຂາຍໄປເປັນເມຍຄົນຕ່າງຊາດ ເພື່ອຫາເງິນສົ່ງກັບບ້ານແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງເຈັບປວດທຸກທໍລະມານຢູ່ຕ່າງແດນຈົນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ#ຢຸດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ#BikeforHer

Posted by Bike For Her on Friday, February 16, 2018

ຕອນ 4

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ EP.04

"ເຫຍື່ອ" ການແຕ່ງດອງ ຫຼື ການຄ້າມະນຸດ? (ຕອນ2)ອີກຮູບແບບໜຶ່ງຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ#ເລື່ອງຈິງ: ບົດສຳພາດຜູ້ຖືກກະທຳຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ "ລູກສາວ" ທີ່ຖືກຂູດຮີດແຮງງານຈາກຄອບຄົວ ຖືກຂາຍໄປເປັນເມຍຄົນຕ່າງຊາດ ເພື່ອຫາເງິນສົ່ງກັບບ້ານແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງເຈັບປວດທຸກທໍລະມານຢູ່ຕ່າງແດນຈົນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ#ຢຸດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ#BikeforHer

Posted by Bike For Her on Saturday, February 17, 2018

Cr: Bike for Her

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດໂປຣພິເສດຂອງ Hyundai

——–

ແນະນຳຄລິບຊີວິດຈິງ ຈາກນັກປັ່ນແຂນດຽວ ທີ່ຈະຊ່ວຍປຸກແຮງບັນດານໃຈແກ່ທ່ານ

ລາຍການ ດິບ EP:1 ວິລະພອນ ພຸດທະວົງໄຊ ,ນັກກິລາປັ່ນລົດຖີບທີມຊາດລາວ

ສາລະຄະດີ ຊີວິດ ເຕັມຮູບແບບ ລາຍການທຳອິດຂອງ ທີມງານໂທລະໂຄ່ງ ທີ່ ດິບ ບໍ່ຕ້ອງປຸງແຕ່ງ ເຊິ່ງທ່ານຈະຮູ້ຈັກບົດຮຽນຊີວິດຂອງຄົນທຳມະດາ ແຕ່ຟັງດີໆ ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນມີບົດຮຽນອັນມີຄ່າ ທີ່ເຮົາເອົາໄປໃຊໄດ້ໃນການດຳລົງຊີວິດEP:1 ນີ້ ນຳສະເຫນີເລື່ອງຊີວີດ ດິບໆຂອງວິລະພອນ ພຸດທະວົງໄຊ ນັກກິລາປັ່ນລົດຖີບ ພິການແຂນ ທີມຊາດລາວຄົນທີ່ເກີດມາດ້ວຍຄວາມພິການກໍເປັນສິ່ງທີ່ບັນທອນໃຈໃນການດຳລົງຊີວິດພໍສົມຄວນ ແຕ່ຫາກເກີດມາຄົບສົມບູນຮ່າງກາຍແຂງແຮງເປັນນັກກິລາ ແລ້ວຊໍ້າພັດມາພົບຊະຕາພາໃຫ້ເສຍສ່ວນສຳຄັນໄປ ທ່ານລອງຄິດເບິ່ງວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ແຮງໃຈສໍ່າໃດເພື່ອລຸກຂຶ້ນມາໃຊ້ຊິວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກຄັດດິບໆຈາກການສົນທະນາ2ຊົ່ວໂມງກັບບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກຢູ່ກັບປັນຫາຢ່າງເຂົ້າໃຈ ແລະບໍ່ຍອມແພ້ໃນອຸປະສັກທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕົນເອງສະໜັບສະໜູນ ແຮງບັນດານໃຈໂດຍ: ຕະຫລາດໄຮ່ຄຳ ຕະຫລາດສິນຄ້າກະສິກຳລາຄາຖືກ#ແຊລ໌ສູ່ສັງຄົມເພື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນ #ປັ່ນລີດຖີບ#ດິບ #ລູກຫລານຜູ້ຂີ່ລົດໄວຄວນເບິ່ງ #ເດັກຕິດເກມ #ບານບ້ວງ #ໂທລະໂຄ່ງ #ຕັດສຸດຍາກ #ຢາກໃຫ້ເບິ່ງ #ສົ່ງເສີມສັງຄົມ#ແຮງບັນດານໃຈ #ສາລະຄະດີຊີວິດຂອງຄົນລາວ#ຕະຫລາດໄຮ່ຄຳ

Posted by ດິບ on Tuesday, May 1, 2018

——————————————

ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ

LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong

tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com