ກັນຊາສຸດຍອດຢາດີ! ກອງປາບໄທຢືນຢັນ (ຊົມຄລິບສໍາພາດ)

ກັນຊາສຸດຍອດຢາດີ! ກອງປາບໄທຢືນຢັນ (ຊົມຄລິບສໍາພາດ)
ກົດຊົມການສໍາພາດ ???