ແມ່ຕູ້ພາທ່ຽວ ຕະຫຼາດເຊົ້າມືດ ທີ່ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ມີແຕ່ແນວແຊບໆ

0
611

ແມ່ຕູ້ພາທ່ຽວ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ທີ່ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ມີແຕ່ແນວແຊບໆ

ພາບໂດຍ: Wu Ting Xieng