ຄລິບທ້າທາຍ ໄຕ່ເຊືອກເສັ້ນດຽວ ຜ່ານໜອງແຂ້

ບອກໄດ້ຄຳດຽວວ່າ ຖ້າຕົກລົງນີ້ ຊິເຫຼືອບໍ່? ຄັນເກືອອາຫານໃຫ້ບັນດາຂີ້ແຂ້ ເຫຼົ່ານີ້ ກໍ່ອາດຈະລອດ. ຖ້າມັນຫິວນີ້ ກະບໍ່ຊ່າງຊິວ່າເດີ.

ມາຊົມກັນເລີຍວ່າ ມັນຈະລຸ້ນລະທຶກໃຈຊໍ່າໃດກັບຊາຍໃຈກ້າ ໄຕ່ເຊືອກ ຂ້າມໜອງແຂ້…

ໝາຍເຫດ: ເບິ່ງເພຶ່ອຄວາມບັນເທີງເທົ່ານັ້ນ, ຫ້າມຮຽນແບບ.

ກົດຊົມຄລິບ….

https://www.facebook.com/videogiaitri/videos/pcb.258656208028015/258656164694686