ຄວາມຄ້ານຄືບັນຫາໃຫຍ່! ທ່ານຄວນແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ຊີວິດດີຂຶ້ນ

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ,

ທ່ານຮູ່ບໍ່ວ່າ ຄວາມຄ້ານຖືວ່າເປັນເລື້ອງໃຫ່ຍ?

ຖ້າຄ້ານຈົນເປັນນິໄສກໍ່ຈະສົ່ງຜົນເສຍຕາມມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມື້ນີ້ແອັດມີນເລີຍຊອກຫາປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຄ້ານມາຝາກ ມາເບີ່ງກັນເລີຍວ່າຈະມີປັໃຈອັນໃດແດ່.

  • ຄວາມອ່ອນເພຍ: ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງການໆພັກຜ່ອນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຕັດຂາດຈາກໂຕການສ້າງຄວາມເຄັ່ງຄຽດແດ່ ເພື່ອໃຫ້ຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກຜ່ອນ. ການເຮັດວຽກອາທິດລະ 48 ຊົ່ວໂມງ ໝາຍເຖິງການເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຄຽດໃຫ້ແກ່ສະໝອງຫລາຍຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ ແລະ ເປັນສາເຫດສຳຄັນຂອງພະຍາດຫົວໃຈ.

ນອກຈາກນີ້, ການລາພັກແລ້ງ ຫລື ຫລັບຕອນກາງເວັນຂອງຄົນເອີຣົບທີ່ຄົນອາເມລິກາ ເບິ່ງວ່າເປັນຄວາມກຽດຄ້ານນັ້ນ ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນເຄັດລັບໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ເພາະຈາກການສຳຫລວດພົບວ່າຄົນເອີຣົບຢ່າງໜ້ອຍ 4 ປະເທດ ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກໜ້ອຍກ່ວາຄົນອາເມລິກາ, ແຕ່ຊຳ້ພັດໄດ້ວຽກຫລາຍກ່ວາ.

  • ຄວາມຕ້ອງການຄວາມສຸກສະບາຍ: ມະນຸດມີສັນຊາດຕະຍານຮັກຄວາມສະບາຍຢູ່ໃນໂຕ ແນວໃດກໍ່ດີ ຫາກເຮົາຊອກຫາແຕ່ຄວາມສະບາຍໃນທຸກໆສະຖານະການ ເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າການເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງທີ່ເປັນເລື່ອງທີ່ສົມຄວນຈະເຮັດ (ແຕ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍແດ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ) ເຊັ່ນ: ການຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ, ການຈຳກັດອາຫານ ຫລື ການຮັບວຽກທີ່ຍາກຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ ກາຍເປັນເລື່ອງເຫລືອວິໄສຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຫລີກເວັ້ນບໍ່ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ຫລື ເລື່ອນໄປມື້ໜ້າ ພຽງເພື່ອຍືດໄລຍະເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກໃຫ້ຍາວນານອອກໄປ.

  • ຄວາມຢ້ານຄວາມລົ້ມເຫລວ: ກ່ອນທີ່ໃຜຈັກຄົນຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ເຂົາຈະຕ້ອງທຸ້ມເທຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ແລະ ມັກຊອກຫາທາງເລືອກໄວ້ພຽງ 2 ທາງ ຄື: ທຸ້ມໝົດໂຕ ຫລື ບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງເລີຍ ເຊິ່ງການຕັດສິນໃຈທຸ້ມໝົດໂຕໂດຍບໍ່ມີສິ່ງໃດຮັບປະກັນຜົນຂອງການທຸ້ມເທມັກເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຄຽດສະສົມ. ສ່ວນຫລາຍແລ້ວເກີດຄວາມຢ້ານວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອາດຈະບໍ່ກຸ້ມຄ່າ ຫລື ຢ້ານວ່າຕົນຈະລົ້ມເຫລວ ຄົນເຮົາຈຶ່ງມັກຈະເລືອກທາງທີ່ບໍ່ຕ້ອງ ເຮັດຫຍັງເລີຍ ເພາະຮູ້ສຶກວ່າເຮັດໄປກໍ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຫຍັງດີຂຶ້ນ.

  • ກຳມະພັນ ແລະ ສານເຄມີໃນສະໝອງ: ປີ 2008 ນັກວິທະຍາສາດການເຄື່ອນໄຫວແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລນອດແຄໂຣໄລນາ ດຣ. ເຈ ທີໂມທີ ໄລຟູດ ໄດ້ເຮັດວຽກວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງຈຸລັງກັບຄວາມຫ້າວຫັນ ເພື່ອທີ່ຈະພັດທະນານັກກິລາໃຫ້ຝຶກຊ້ອມດີຂຶ້ນ ຜົນການທົດລອງສະຫລຸບວ່າ: ການທີ່ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຮູ້ສຶກຫ້າວຫັນ ຫລື ເຊື່ອງຊ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈທາງກຳມະພັນນຳ ນັ້ນສະແດງວ່າສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຕິດໂຕມາແຕ່ເກີດ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້.

  • ການຂາດແຮງຈູງໃຈ: ຄົນເຮົາມີເຫດຜົນຫລາຍເກີນກ່ວາຈະນັບໄຫວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກໝົດໄຟໄປລ້າໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເບື່ອວຽກ, ເບື່ອຫົວໜ້າ, ເບື່ອລູກນ້ອງ, ເບື່ອເພື່ອນຮ່ວມວຽກຢູ່ໂຕະຂ້າງໆ, ບໍ່ມັກບັນຍາກາດໃນຫ້ອງການ, ລົດຕິດ, ເຮືອນຢູ່ໄກ ຫລື ເຮັດວຽກໄປແລ້ວ ບໍ່ເຫັນອະນາຄົດ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເຫດຜົນພຽງຂໍ້ດຽວທີ່ກ່າວມາກໍ່ບັ່ນທອນກຳລັງໃຈຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກຽດຄ້ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ເມື່ອເຮົາຮູ້ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ເຮົາກໍ່ຄວນຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຈະໄດ້ປົດປ່ອຍຕົວເອງໃຫ້ອອກຈາກຄໍາວ່າ “ຄ້ານ” ໃຫ້ໄດ້.