ກິລາມັນໆ: ແລ່ນຂຶ້ນຂັ້ນໄດໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ

ກິລາມັນໆ: ແລ່ນຂຶ້ນຂັ້ນໄດໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ

ກົດຊົມຄລິບ ???

World's Fastest Stair Run

I blacked out just watching this ??Credit: Storytrender

Posted by NTD Life on Wednesday, February 28, 2018