ມ່ວນສຸດໆ! ຄລິບບ່າວຄູຮ້ອງເພງຄວນຫາແຟນ

0
5859

ມ່ວນສຸດໆ! ຄລິບບ່າວຄູຮ້ອງເພງຄວນຫາແຟນ

ບ່າວຄູຮ້ອງເພງຫາແຟນ!

ເພງ: ຖືກຖິ້ມທີ່ຫນ້າໂຮງຮຽນຮ້ອງໂດຍ: ອຈ ຄໍາພິກ ໄຊຍະວົງແຕ່ງໂດຍ: ອຈ ທອງສະໄຫມ ສີສະຫມຸດ ມຕ ດອນຊະດຳ ເມືອງໂຂງ ແຂວງ…

Posted by Phick Sayyavong on Thursday, May 24, 2018