ການປູກຕົ້ນກະເພົາ

ວິທີເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກະເພົາສູງໃຫຍ່ມີໃບຫຼາຍ, ຕາຍຍາກ ເກັບໄດ້ຕະຫຼອດປີດ້ວຍວິທີການງ່າຍໆ

ທ່ານໃດທີ່ມັກກິນຜັດກະເພົາເປັນອາຫານທີ່ເຮັດງ່າຍໆແຕ່ແຊບ ເມື່ອທ່ານມັກກິນກໍ່ຕ້ອງປູກໄວ້ທີ່ບ້ານຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່ ບໍ່ວ່າຈະປູກໃນດິນ ຫຼື ໂຖກໍ່ຈະໄດ້ລໍາຕົ້ນເຕ້ຍ, ໃບນ້ອຍ, ອອກດອກຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ດົນກໍ່ແຫ່ວຕາຍ

ມື້ນີ້ເຮົາຈຶ່ງຊ່ວຍທ່ານມາປູກຕົ້ນກະເພົາໄວ້ກິນເອງໃນບ້ານ ກະເພົາເປັນຜັກສວນຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມມາປະກອບເປັນອາຫານ ແລະ ເປັນຜັກທີ່ສາມາດປູກໄວກິນເອງທີ່ບ້ານງ່າຍໆ ແຖມວິທີການເບິ່ງແຍງກໍ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຖ້າເຮົາປູກຜັກໃນເດິ່ນບ້ານກໍ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດເງິນໃນກະເປົາເຮົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານສານເຄມີ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ ນໍາອີກ

ເຮົາຈຶ່ງສັນຫາສາລະຄວາມຮູ້ມາຝາກໃນເລື່ອງການເບິ່ງແຍ່ງຕົ້ນກະເພົາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກະເພົາຂອງເຮົາສູງໃຫຍ່ໃບຫຼາຍໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ເຄັດລັບນີ້ຄືການ “ຮັກສາກະເພົາ”

 

ກະເພົາມີຢູ່ 2 ປະເພດຄື:

ກະເພົາແດງ ແລະ ກະເພົາຂາວ ໂດຍທີ່ກະເພົາແດງຈະມີລິດທີ່ແຮງກວ່າກະເພົາຂາວ ໃນສັບພະຄຸນທາງຢາຈຶ່ິງຍົມໃຊ້ກະເພົາແດງ ໂດຍສ່ວນທີ່ນໍາໃຊ້ເປັນສະໝຸ່ນໄພໄດ້ແກ່ ສ່ວນຂອງໃບ, ຍອດກະເພົາ (ທັງສົດ ແລະ ແຫ້ງ) ແລະ ທັງຕົ້ນ ແຕ່ຖ້ານໍາມາໃຊ້ເປັນອາຫານຈະນິຍົມໃຊ້ກະເພົາຂາວເປັນຫຼັກ

ຂໍ້ດີຂອງການປູກຕົ້ນກະເພົາໃນກະໂຖ

1. ປະຍັດພື້ນທີ່ ເໜາະສໍາຫຼັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ດິນ ຫຼື ມີທີ່ດິນນ້ອຍ

2. ສາມາດປູກໄດ້ເທິງດາດຟ້າ ຫຼື ລະບຽງຫ້ອງເທີງຕຶກສູງ

3. ງ່າຍຕໍ່ການເບິ່ງແຍງ ແລະ ໃຫ້ນໍ້າ

4. ຍົກ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ງ່າຍ

ວີທີການປູກກະເພົາດ້ວຍເມັດ

1. ຕຽມດິນລະອຽດເທລົງກະຖັງ

2. ວ່ານເມັດໃຫ້ທົ່ວໜານ ໃຊ້ຟາງປົກ ຫຼື ປຸ່ຍໂຮຍທັບບາງໆ

3. ຫົດນໍ້າຕາມທັນທີ ຄວນໃຊ້ຟັກບົວຫົດນໍ້າຮູນ້ອຍໆ

4. ຈາກນັ້ນອີກປະມານ 7 ມື້ ເມັດຈະງອກເປັນຕົ້ນກ້າ

5. ຖ້າຈົນຕົ້ນກ້າອາຍຸ 1 ເດືອນ ກໍ່ຄ່ອຍໆຖອນແຍກຈັດລະຫວ່າງຕົ້້ນປະມານ 20-30 ຊັງຕິແມັດ

6. ຖ້າໃຫ້ຕົ້ນກ້າໃຫ່ຍເຕັມທີ່ຈາກນັ້ນກໍ່ເກັບໃບມາກິນໄດ້ເລີຍ

ການເບິ່ງແຍງຮັກສາກະເພົາ

ພຽງແຕ່ຫົດນໍ້າຕົ້ນໄມ້ໃນຕອນເຊົ້າ-ເຢັນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຕົ້ນກະເພົາກໍ່ເຕີບໂຕຕາມທໍາມະຊາດແລ້ວເພາະກະເພົາກໍ່ເປັນພືດທີ່ທົນແລ້ງໄດ້ຄືກັນ ບໍ່ຕ້ອງການການເບິ່ງແຍງໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍແຕ່ຢ່າງໃດ

ເປັນແນວໃດແດ່ການປູກກະເພົາງ່າຍກ່ວາທີ່ທ່ານຄິດໄວ້ແມ່ນບໍ່ ຖ້າທ່ານມີເວລາວ່າງກໍ່ລອງຫາເມັດກະເພົາມາປູກໄວ້ກິນໃນບ້ານເບິ່ງເດີ

ທີ່ມາ: samunpaisecrete.com