ລະວັງ!!! ສິ່ງຂອງເຫລົ່ານີ້ເປັນແຫຼ່ງສະສົມເຊື້ອພະຍາດໃນເຮືອນຊານຂອງທ່ານໄດ້

0
5698

ຢູ່ບ້ານຂອງເຮົາມີຜ້າເຊັດຕີນເກືອບທຸກບ່ອນບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຫ້ອງນັ່ງຫລິ້ນ ຫ້ອງນ້ຳ ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງຄົວ ແລະ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຜ້າເຊັດຕີນ  ເປັນບ່ອນສະສົມຄວາມເປິະເປື້ອນໃນເຮືອນເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ ແລ້ວຖ້າບ້ານໃດບໍ່ມັກຊັກຜ້າເຊັດຕີນແລ້ວຍິ່ງອາດເປັນຕົວການນຳເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກເຂົ້າມາໃນເຮືອນໄດ້ແບບບໍ່ຮູ້ຕົວເລີຍ

Related image

ດັ່ງນັ້ນຄວນນຳເອົາຜ້າເຊັດຕີນມາຊັກຢ່າງຫນ້ອຍ ອາທິດລະຄັ້ງຈະເປັນການດີສຳຫລັບການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມໃຫ້ບ້ານຂອງເຮົາໄດ້

Image result for ผ้าเช็ดเท้าที่สกกะปก

ຜ້າເຊັດໂຕກໍ່ເຊັ່ນກັນ ຄົນສວນຫລາຍມັກເບິ່ງຂ້າມຍ້ອນວ່າ : ຫລັງອາບນ້ຳຕົນຕົວຂອງເຮົາກໍ່ສະອາດຢູ່ແລ້ວເອົາມາເຊັດຕົວ ແລ້ວເຊັດຊ້ຳໄປຊ້ຳມາຄົງບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ນີ້ເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດ ຜ້າເຊັດຕົວຖ້າຈະໃຫ້ດີແມ່ນຕ້ອງປ່ຽນທຸກມື້ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຊ້ຳກັນ ຫລື ຫລັງຈາກໃຊ້ແລ້ວກໍ່ຄວນນຳມາຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ຢ່າງຫນ້ອຍການໃຊ້ຊ້ຳກັນກໍ່ບໍ່ຄວນເກີນ3 ຄັ້ງ ແລ້ວຄວນນຳໄປຊັກ

Image result for ผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้ว

ແປງຫວີຜົມກໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາທຸກຄົນເບິ່ງຂ້າມທັງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ໃຊ້ທຸກມື້ ແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ມັກທີ່ຈະທຳຄວາມສະອາດເລີຍ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າຫົວຂອງເຮົາອອກໄປທາງນອກກໍ່ຖືກຂີ້ຝຸ່ນງ່າຍຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເຮົາກໍ່ໃຊ້ຫວີຕະຫລອດໂດຍບໍ່ຄຳນຶ່ງວ່າ ຫວີນັ້ນຈະມີຄວາມເປິະເປື້ອນຂອງຂີ້ຝຸ່ນຄວັນລົດ ແລະ ເປື້ອນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ເທິງຫົວ. ຄວນນຳມາອະນາໄມເລື້ອຍຖ້າເຫັນວ່າມັນມີຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເສັ້ນຜົມຈັບຫລາຍຈະເປັນການດີ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລ ຄວາມສະອາດຂອງຫນັງຫົວນຳ.

Image result for แปรงหวี

Image result for ผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้ว

ຜ້າປູໂຕະ ຜ້າເຊັດໂຕະ ເຊັດມື ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນພະຍາຍາມນຳໄປຊັກເລື້ອຍໆ ເພາະສິ່ງຂອງເຫລົ່ານີ້ຈະເປິະເປື້ອນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຊ້ຳກັນໄປມາຫລາຍຄັ້ງ ມັນຈະເປັນໂຕເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນເຫມັນໃນເຮືອນຂອງເຮົາໄດ້.

Related image

Related image

ບ່ອນວາງເຕົ່າແກັດ ຫລື ເຕົ່າໄຟ້າເຮັດກິນກໍ່ຄວນອະນາໄມ ຫນ້ອຍສຸດອາທິດລະຄັ້ງ ລອງສັງເກດເບິ່ງວ່າການທີ່ເຮົາປະປ່ອຍໃຫ້ມີຄວາມເປິະເປື້້ອນນັ້ນມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຄົວເປິະເປື້ອນແຕ່ມັນຍັງສົ່ງກິ່ນເຫມັນໃນເຮືອນຄົວນຳອີກທັງຍັງບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບດ້ວຍ

 

Image result for เตาแก๊ส สกปรก มาก

ຄວນອະນາໄມໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເຫມີ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນອະນາໄມຫລັງຈາກແຕ່ງກິນແລ້ວ ຍິ່ງຈະເປັນການດີ ເພາະຄາບເປິະເປື້ອນຈະເຊັດອອກງ່າຍ ບໍ່ເປັນຄາບແຂງໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ຮຸກຖູຈົນປວດຫມົດແຂນແລະມື.

Image result for ผ้าเช็ดโต๊ะ

ພື້ນຫ້ອງນ້ຳ ໂຖຊັກໂຄກ ອ່າງລ້າງຫນ້າກໍ່ຄວນໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເຫມີ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫ້ພື້ນຫ້ອງນ້ຳແຫ້ງສະເຫມີຖ້າເຮົາບໍ່ໃຊ້ງານຈະເປັນການດີ .

Image result for ห้องน้ำสกกะปก

ຫວັງວ່າຄວາມຮູ້ຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນຊານຂອງທຸກທ່ານ ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ຫນ້າຢູ່ຂຶ້ນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນໃນເຮືອນສຸຂະອະນາໄມດີນຳອີກ.