ເລກອອກ ວັນພຸດ ທີ 24 ມັງກອນ 2018

ໃຜໂຊກດີແດ່

ລາຍງານຜົນການອອກຫວຍພັດທະນາເລກ 2 ໂຕ, 3 ໂຕ, 4 ໂຕ,

ງວດປະຈຳວັນພຸດ ທີ 24 ມັງກອນ 2018

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ: 6800

ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ: 800

ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ: 00

ນາມສັດ: ຂີ້ເຂັບ