60 ຕື້ ຄ່າທາງ 2017 ຈະເກັບໄດ້ ແນ່ນອນ

ການນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງເປັນການສ້າງຄວາມໂປງໃສ ແລະ ອັດການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບ, ນັບແຕ່ມື້ເປີດນຳໃຊ້ເປັນທາງການໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2017-ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2018 ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ແລ້ວ 30 ຕື້ກີບ ແລະ ຄາດວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄ່າທໍານຽມທາງປະຈຳປີ 2017 ຈະສາມາດເກັບລາຍເຂົ້າງົບປະມານຢ່າງຕໍ່າ 60 ຕື້ກີບ.

ສ່ວນການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2018 ຈະເລີ່ມແຕ່ເດືອນມັງກອນຫາເດືອນມິຖຸນາ 2018. ສ່ວນອັດຕາຄ່າທຳນຽມແມ່ນອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017

ທ່ານ ປອ. ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ທິມຂ່າວການເງິນວ່າ: ການເກັບຄ່າທໍານຽມທາງ ເປັນລາຍຮັບທີ່ສໍາຄັນໜຶ່ງຂອງງົບປະມານເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ສະ ເໜີໃຫ້ມີການປັບປຸງອັດຕາຄ່າທໍານຽມການນໍາໃຊ້ຫົນທາງ ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການປະຕິບັັດຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມທາງ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ກະຊວງການເງິນປັບປຸງກົນໄກການເກັບລາຍຮັບໂດຍການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຮົ່ວໄຫລ ແລະ ທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ.

ສະນັ້ນ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງນັບແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີສຽງຕອບຮັບຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ລົດເປັນຢ່າງດີ ເນື່ອງຈາກເກັບຄ່າທຳ ນຽມທາງຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ ເປັນການສ້າງຄວາມອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົນໃນການຊໍາລະພັນທະຄ່າທຳນຽມທາງ, ບໍລິການຄວາມປອດໄພ, ສາມາດຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເງິນສົດ…ທີ່ສຳຄັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ທັນກັບເວລາ, ຖືກຕ້ອງໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.

ການນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ, ນັບແຕ່ມື້ເປີດນຳໃຊ້ເປັນທາງການໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2017-ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2018 ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ແລ້ວ 30 ຕື້ກີບ. ທັງນີ້, ກໍ່ຍ້ອນການນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການເກັບຄ່າທໍານຽມທາງ ໂດຍແມ່ນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີຫລາຍຖ້າທຽບໃສ່ຊຸມປີຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບຄ່າທໍານຽມທາງໜົດປີພຽງ 10 ຕື້ກວ່າກີບ/ຕໍ່ປີ (ຕາມອັດຕາລັດຖະບັນຍັດ ສະບັບເກົ່າ) ແລະ ຖ້າອີງຕາມສະຖິຕິການມາຂຶ້ນທະບຽນຍານພະຫະນະທົ່ວປະເທດທີ່ກົມກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີພາຫະນະທັງໝົດ 1,8 ລ້ານຄັນ, ຖ້າຫາກວ່າຈຳນວນພາຫະທີ່ມາຂຶ້ນທະບຽນມາເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2017 (ຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2017 ຫາ ເດືອນມີນາ 2018) ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນຢ່າງຕໍ່າ 60 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ປອ. ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ສ່ວນການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2018 ສາມາດຊໍາລະໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມັງກອນຫາເດືອນມິຖຸນາ 2018 ທັງນີ້, ກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າລັດຖະບັນຍັດທີ່ປະກາດໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມລ່າຊ້າເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈຶ່ງໄດ້ມີການເຍື້ອນເວລາໃນການຊໍາລະຄ່າທາງປີ 2018, ສ່ວນອັດຕາຄ່າທຳນຽມແມ່ນອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໄປຕາມປະເພດລົດ, ຕາມຄວາມແຮງຂອງລົດແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ສາມາດຊໍາລະໂດຍຜ່ານ 5 ຊ່ອງທາງປະກອບມີ: 1). ຊໍາລະຜ່ານຕູ້ ATM 2). ແອັບພີເຄເຊີນ BCEL One 3). ຊໍາລະຜ່ານເຄົ້າເຕີ້ບໍລິການຂອງ ທຄຕລ 4). ຜ່ານລະບົບ Becom ເປັນກຸ່ມສາຂາຂອງທະນາຄານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ 5). ຜ່ານລະບົບຕູ້ກີອັອດ (Kiosk) ຊຶ່ງປັດຈຸບັນໄດ້ຕິດຕັ້ງໄປແລ້ວສອງຈຸດຄື: ສໍານັກງານໃຫ່ຍທະນາຄານ ທຄຕລ, ປະຕູໄຊ ແລະ ແຫ່ງທີ່ສາມກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າສະຖານທີ່ ຊຶ່ງເປັນຕູ້ທີ່ສາມາດຮັບສະຕິກເກີໄດ້ທັນທີໃນຕູ້ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໄປເມືອງອື່ນໆອີກເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການບໍລິການ.

ນອກຈາກການເສຍຄ່າທາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ມີການພັດທະນາວຽກງານອື່ນໆອີກເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຈະໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າວິທີການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານອີກດ້ວຍ ປັດຈຸບັບຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການພັດທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ທັງນີ້ກໍ່, ເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີທີ່ດິນຫລາຍແຫ່ງໃຫ້ສາມາດຊໍາລະໄດ້ໃນບ່ອນດຽວທັງເປັນການປະຢັດເວລາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກະຊວງການເງິນ

——————————————
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

KOLAO ໂຄລາວ

ໂປຣພິເສດ ຕ້ອນຮັບປີ 2018
KOLAO

KOLAO ໂຄລາວ

ໂປຣພິເສດ ຕ້ອນຮັບປີ 2018
KOLAO