ລາວ-ອີຢູ ຫາລືແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ຄັ້ງທີ II

     

    ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາ ຄັ້ງທີ II  ສຳລັບແຜນງານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອກາຍເປັນຄູ່ສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ  (FLEGT VPA) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-7 ມິຖຸນາ 2018  ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,  ​ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້  ທີ່ຜ່ານການຂຸດຄົ້ນ, ນຳເຂົ້າ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກໂດຍ ສປປ ລາວ.  ແຜນດັ່ງກ່າວ ເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ການ ຄ້າຜະລິດຕະພັນໄມ້, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້  ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນ  ໃນການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

    ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດ​ຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,  ທ່ານ ໂຣເຮ ຣອດຣີເກັດ (Jorge Rodriguez Romero)  ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ທັງເປັນຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,  ຄະນະກຳມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ,  ມີບັນດາ ສື່ມວນຊົນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.  ​ເຊິ່ງຄະນະເຈລະຈາທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ  ລະບົບຄ້ຳປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ  ​ເຊິ່ງຈະເປັນລະບົບທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນກວດກາ  ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຕາມລະບຽບ  ​ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.  ພາຍຫລັງສຳເລັດການເຈລະຈາຄັ້ງນີ້  ກໍຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່  ການປັບປຸງນິຍາມໄມ້ທີ່ມາຈາກເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້,  ສວນປູກໄມ້, ປ່າ ໄມ້ບ້ານ, ໄມ້ຖືກຮິບ ແລະ ໄມ້ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ  ລວມທັງອົງປະກອບອື່ນໆ  ຂອງລະບົບຄ້ຳປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

    ແຜນງານ FLEGT ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂ  ແລະ ໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ  ໃນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຫລາຍປະເທດ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍອັນຕັ້ງໜ້າ ໃນການຕໍ່ສູ້ ແລະ ສະກັດກັ້ນກັບ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ,  ພ້ອມທັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອບເຂດທົ່ວໂລກ,  ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ມີ 15 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ  ທີ່ກຳລັງດຳເນີນການເຈລະຈາ ຫລື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ VPAs ກັບ ອີຢູ

    ຂ່າວ: ມະນີທອນ (ຂປລ)