ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສະຫຼຸບກອງທຶນພັດທະນາແມ່ຍິງ ປະຈໍາປີ 2017

    ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສະຫຼຸບກອງທຶນພັດທະນາແມ່ຍິງ ປະຈໍາປີ 2017

    ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບກອງທຶນພັດທະນາແມ່ຍິງ ປະຈໍາປີ 2017 ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້, ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງ. ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສີຄານ ແກ່ນມະນີ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນທ້າວ, ທ່ານ ນາງ ຈັນທະສອນ ແສນພັນສິລິ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ແລະ ສະມາຊິກກອງທຶນເຂົ້າຮ່ວມ 60 ກວ່າຄົນ.

    ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກອງທຶນພັດທະນາແມ່ຍິງ ປະຈໍາປີ 2017 ກອງທຶນພັດທະນາແມ່ຍິງມີສະມາຊິກທັງໝົດ 252 ຄົນ, ມີຜູ້ກູ້ຢືມ 55 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາສະມາຊິກເພີ່ມຂຶ້ນ 21 ຄົນ. ສາມາດສະຫຼຸບຕີລາຄາໄດ້ຄື: ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກໃນປີ 2017 ໄດ້ 215 ລ້ານກວ່າກີບ, ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍທັງໝົດ 37 ລ້ານກວ່າກີບ, ລວມເງິນທັງໝົດພາຍໃນປີໄດ້ 252 ລ້ານກວ່າກີບ, ປ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຍືມທັງໝົດ 230 ລ້ານກວ່າກີບ, ສະມາຊິກຖອນຄືນເງິນສົດ 21 ລ້ານກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກເພີ່ມຂຶ້ນ 13 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ລ້ານກວ່າກີບ. ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການແບ່ງປັນຜົນໃຫ້ສະມາຊິກທີ່ຝາກເງິນໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ຈໍານວນເງິນປັນຜົນທັງໝົດ 37 ລ້ານກວ່າກີບ, ແບ່ງໃຫ້ສະມາຊິກ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ເທົ່າກັບ 26 ລ້ານກວ່າກີບ, ແບ່ງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການກອງທຶນ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ ເທົ່າກັບ 5 ລ້ານກວ່າກີບ, ສະສົມກອງທຶນ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ ເທົ່າກັບ 1 ລ້ານກວ່າກີບ, ບໍລິຫານກອງທຶນ 3 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່າ 1 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ ເທົ່າກັບ 7 ແສນກວ່າກີບ.

    ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຍັງໄດ້ຜ່ານກົດລະບຽບກອງທຶນ ແລະ ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເພື່ອປັບປຸງລະບຽບກອງທຶນຄືນໃໝ່ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.