ສສຊ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ

ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5  ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ  ຮອງ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ  ສະບັບປັບປຸງດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫລາຍ,  ເຊິ່ງຕາງໜ້າສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ,  ໂດຍ ທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ  ສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສະບັບປັບປຸງ ໃນປີ 2009, ເພື່ອປ່ຽນແທນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ  ສະບັບເລກທີ 031/ສປສ  ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 1991, ຊຶ່ງປະກອບມີ 8 ພາກ, 8 ໝວດ ແລະ 59 ມາດຕາ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການປັບປຸງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ລັດຖະທຳ ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ເປັນຕົ້ນແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດ.  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດ ໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ ແລະ ຮັດກຸມ,  ກຳນົດເພີ່ມເຕີມບາງວຽກງານ ອັນ ເນື່ອງມາຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ໃນໄລຍະໃໝ່. ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ  ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ  ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ຈາກນັ້ນ ສສຊ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບກັນລົງແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າ ດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ເຊິ່ງຮ່າງກົດໝາຍນີ້, ປະກອບມີ 8 ພາກ, 8 ໝວດ ແລະ 70 ມາດຕາ.  ພ້ອມນີ້ ປະທານກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳຊີ້ນຳ  ຕໍ່ຄະນະອະນຸກຳມະ ການຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ  ສັງລວມເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຂອງບັນດາສະມາຊິກສາພາແຫ່ງຊາດ ໄປປັບປຸງເນື້ອໃນກົດໝາຍບາງພາກ,  ບາງມາດຕາໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ຮັດກຸມ,  ແລະ ຄົບ ຖ້ວນ ສົມບູນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມ ເປັນຈິງໃນໄລຍະໃໝ່.

ເມື່ອກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້, ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ແລ້ວ  ຈະມີ ຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບຄວາມ ເປັນຈິງ ໃນໄລຍະໃໝ່ ເປັນແມ່ນເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ  ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,  ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນຢ່າງເປັນລະບົບ,  ກົມກຽວ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ສູງກວ່າເກົ່າ.  ພ້ອມກັນນີ້ຈະເປັນກົນໄກບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ  ທີ່ສອດຄ່ອງກັບແນວ ທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ,  ກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດ ທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,  ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນໄລຍະໃໝ່  ທັງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງສິດ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ຂອງພົນ ລະເມືອງຕາມກົດໝາຍ.

ຂ່າວ: ມະນີທອນ, ພາບ: ສະຫວາດ (ຂປລ)