ອາສາ 1623 ເລັ່ງຊ່ວຍແມ່ເກີດລູກຄາລົດກູ້ໄພ ປອດໄພທັງສອງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ໃນວັນທີ 16.6.2018 ເວລາ 22:43 ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າ ມີຄົນເຈັບທ້ອງເກີດລູກ ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ພໍໜ່ວຍກູ້ໄພໄປຮອດຈຸດເກີດເຫດພົບເຫັນຄົນນອນເຈັບທ້ອງເກີດລູກ 1ຄົນ ເປັນເພດຍິງ ອາຍຸ 40ປີ ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ລູກເປັນເພດຍິງ ເປັນລູກຄົນທີ 4 ແມ່ແລະລູກປອດໄພແລະແຂງແຮງດີ

ດັ່ງນັ້ນອາສາສະໝັກຂອງໜ່ວຍກູ້ໄພຈຶ່ງໄດ້ປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ແມ່ແລະລູກແລ້ວນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ 150 ຕຽງ, ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງສ.ປ.ປ.ລາວ